שבת, 23 ספט' 2017

Home

Superfish Menu

אודות החוג

התרבות הערבית והאסלאמית היא תרבות עשירה, מגוונת ועתיקת יומין. על ברכיה גדלו גדולי המדענים, הפילוסופים, הסופרים והוגי הדעות, שתרמו רבות לפיתוח והעשרת תחומי ידע חשובים בתרבות העולמית. מקורות רבים בתרבות הערבית והאסלאמית נחשבים עד היום אבני יסוד במדעים, בפילוסופיה, בתאולוגיה ובספרות ברחבי העולם. גם בעת החדשה המשיכה תרבות זו להפגין עושר לשוני, ספרותי, הגותי ותרבותי שהעניק לה צביון ייחודי והטביע את חותמה על המורשת התרבותית העולמית. על כן, תרבות זו זכתה להתעניינות רחבה ברוב המוסדות להשכלה גבוהה בעולם.

החוג ללימודי הערבית והאסלאם שם דגש על שילוב בין העשייה המחקרית האקדמית לבין הפעילות התרבותית-חברתית שתורמת להעמקת הידע על התרבות הערבית והאסלאמית ולשינוי השיח הציבורי אודותיה. בנוסף, החוג מהווה מעין חממה לביסוס קשרי ידידות בין סטודנטים ערבים ויהודים.

מטרת הלימודים בחוג היא להקנות ידיעה עיונית ושימושית בשפה הערבית הספרותית הקלאסית והמודרנית, להתוודע לתרבות הערבית והאסלאמית ולספרות הערבית לתקופותיה ולסוגיה, ולרכוש מיומנות עצמאית בניתוח ובביקורת של טקסטים ספרותיים, טקסטים דתיים-היסטוריוגרפיים וטקסטים דקדוקיים לסוגיהם ולתקופותיהם.

בחוג קיימות שתי מסגרות לימודים לקראת התואר הראשון: המגמה לשפה וספרות ערבית והמגמה ללימודי האסלאם

כמו כן מציע החוג תכנית לימוד לתואר שני במסלול מחקרי הכולל עבודת גמר או במסלול עיוני ללא עבודת גמר.

בוגרי החוג משתלבים במגוון מסלולי תעסוקה, כגון הוראה, תרגום, מחקר, עריכה לשונית, פרסום ועוד, ובמקומות עבודה שונים בהם עיתונות ותקשורת, מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות חינוך, מכוני מחקר, משרדי הממשלה וכיו"ב.

 

חדשות ואירועים