שבת, 18 נוב' 2017

Home מידע למועמדים תכנית לימודים לתואר ראשון

Superfish Menu

תכנית לימודים לתואר ראשון PDF הדפסה דוא

בחוג קיימות שתי מסגרות לימודים לקראת התואר הראשון: מסגרת דו חוגית ומסגרת חד חוגית.

מסגרת דו חוגית

·    המגמה לשפה וספרות ערבית: הלימודים במגמה כוללים את התחומים הבאים: ספרות ערבית קלאסית, ספרות ערבית מודרנית, לשון ערבית, דת והיסטוריוגרפיה. ובהם: מבואות, לימודי יסוד, תרגילים טקסטואליים, סמינריון ושיעורי העמקה.

·    המגמה ללימודי האסלאם: הלימודים במגמת לימודי האסלאם עוסקים במגוון היבטים של עולם האסלאם: קוראן ופרשנותו, חיי הנביא (סירה), ספרות המסורות (חדית'), הלכה, תיאולוגיה, היסטוריוגרפיה, זרמים וכיתות, פילוסופיה, פולמוס בין דתי, ועוד. וכוללים: מבואות, לימודי יסוד, טקסטים מודרניים וקלאסיים, שיעורי העמקה ובחירה וסמינריון .

מסגרת חד חוגית

מסלול חד-חוגי: שתי המגמות יחד: תוכנית הלימודים כוללת בנוסף לשיעורי החוג, גם לימודי העשרה הניתנים בחוגים להיסטוריה של המזה"ת, היסטוריה כללית, ספרות, היסטוריה של עם ישראל, מקרא (בחוג ללימודי התרבות העברית), סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה, תולדות האמנות, ועוד.