ראשון, 19 נוב' 2017

Home מידע למועמדים תנאי קבלה

Superfish Menu

תנאי קבלה PDF הדפסה דוא

תנאי קבלה לתואר ראשון

תנאי הקבלה לחוג בהתאם לתנאי הקבלה של הפקולטה למדעי הרוח

ידע  בערבית:

תלמידים הנרשמים למגמה לשפה וספרות ערבית ולמגמה המשולבת, חייבים להוכיח ידע קודם בערבית, לפני תחילת לימודיהם. מועמדים אלה חייבים בבחינת מיון בערבית.

הלימודים במגמת האסלאם מחייבים ידיעת ערבית בתחילת שנה א', לאחר לימוד ערבית במסגרת המכינה של החוג. 

תלמידים בעלי ידע בערבית, חלקי או מלא, ייגשו לפני תחילת לימודיהם לבחינת המיון של החוג במטרה לקבל פטור, מלא או חלקי, מלימודי הערבית. תלמידים בעלי ידע חלקי ישובצו, לפי בחינת המיון, בקורס ערבית א', או ערבית ב' .  

פטורים מבחינת המיון לכל המגמות:

1.  תלמידים ששפת אמם ערבית וציונם בבגרות בערבית ברמה של  4-5 יחידות הוא 85 ומעלה.

2.   תלמידים חסרי רקע קודם בערבית, אשר ילמדו במהלך לימודי שנה א' או במסגרת המכינה ללימודי ערבית בקיץ לפני שנת הלימודים, ויסיימו אותה בהצלחה. (המכינה ללימודי ערבית מתקיימת בסמסטר קיץ, בתשלום) .

תנאי קבלה לתואר שני

רשאים להגיש מועמדות ללימודי התואר השני מועמדים שסיימו את לימודי התואר הראשון במוסד אקדמי מוכר בציון 80 לפחות.

כל המועמדים יחוייבו לעמוד בבחינת כניסה חוגית הבודקת את רמת הידע בערבית והבנת הנקרא באנגלית.

תוצאות בחינת הכניסה, לימודיו הקודמים של המועמד וממוצע ציוניו, יהוו שירול להחלטה אם המועמד יתקבל ללימודי התואר השני או שיידרש ללמוד במסלול השלמות מלימודי התואר הראשון.

מועמדים שלא יעברו את בחינת הכניסה בקשתם תידחה

מועמד שיתקבל ללימודי השלמות יידרש לסיים את לימודי ההשלמה בציון 80 ומעלה כדי להתקבל לתואר השני.

במקרים חריגים מאוד תישקל קבלת של מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.