ראשון, 19 נוב' 2017

Home מידע למועמדים תכנית לימודים לתואר שני

Superfish Menu

תכנית לימודים לתואר שני PDF הדפסה דוא

הלומדים במסלול זה יכולים להתמחות באחד מארבעת התחומים שלהלן:

·         ספרות ערבית קלאסית

·         ספרות ערבית מודרנית

·         הלשון הערבית

·         דת והיסטוריוגרפיה אסלאמית


הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

·    מסלול מחקרי (עם עבודת גמר)

מיועד לתלמידים המעוניינים להתמחות באחד מארבעת התחומים המוזכרים לעיל תוך כוונה להשתלב באקדמיה ולעסוק במחקר. .

סך כל שעות הלימוד במסלול זה: 28 ש"ס.

במסלול זה ילמדו התלמידים בקורסים בתחום התמחותם בהיקף של 14 ש"ס וכן שיעורי השלמה בתחומים נוספים בהיקף של 14 ש"ס בתיאום עם היועץ.

בנוסף, על תלמידי המסלול המחקרי ללמוד שפה זרה שנייה (שאיננה נכללת במניין השעות). מומלץ ששפה זו תהיה גרמנית או צרפתית.

תלמידי מסלול זה נדרשים עם סיום לימודיהם לתואר להגיש עבודת גמר.

·    מסלול עיוני (ללא עבודת גמר):

מיועד לתלמידים המעוניינים להרחיב ולהעמיק את השכלתם בתחומים השונים המוזכרים לעיל, ללא כוונה לעסוק במחקר.

סך כל שעות הלימוד במסלול זה: 32 ש"ס.

במסלול זה ילמדו התלמידים בקורסים בתחום התמחותם בהיקף של 16 ש"ס וכן שיעורי השלמה בתחומים נוספים בהיקף של 16 ש"ס בתיאום עם היועץ.

תלמידי מסלול זה נדרשים עם סיום לימודיהם לתואר לגשת לבחינת גמר.

חשוב לדעת

·  ניתן ללמוד בקורסי סמינר מן התואר הראשון בהיקף שאינו עולה על 25% מסך כל הלימודים.

·  תלמיד המבקש לעבור ממסלול אחד למשנהו יחויב במילוי כל החובות של אותו מסלול, על פי הוראות הפקולטה.