ראשון, 19 נוב' 2017

Home כנסים

Superfish Menu

כנסים PDF הדפסה דוא

כנסי החוג

החוג ללימודי הערבית והאסלאם משתדל לקיים מדי שנה לפחות כנס אחד בנושאים הקשורים לתחומי המחקר

וההוראה המתקיימים בחוג.

מטרת הכנסים שמקיים החוג היא לתת במה לחוקרים בתחום לימודי הערבית והאיסלאם כדי שיציגו את מחקריהם

העדכניים בפני עמיתיהם ובפני תלמידי החוג והציבור הרחב. 

ניתן לעקוב אחרי הכנסים שהתקיימו בחוג ואחרי הקול הקורא לכנס הבא באתר זה: