שבת, 23 ספט' 2017

Home מידע לסטודנטים שעות קבלה של סגל החוג

Superfish Menu

שעות קבלה של מורי החוג
ימים ושעות קבלה - תשע"ז
שם שעות קבלה חדר
פרופ' שביט אוריה בתיאום מראש באמצעות הדוא"ל ווב 415
פרופ'  ישי פלד  סמסטר א': יום רביעי 13:00-14:00 לפי תיאום מראש בדוא"ל.
סמסטר ב': בתיאום מראש בדוא"ל.
ווב 419  
פרופ' אדנג קמילה  בתיאום מראש באמצעות הדוא"ל ווב 317
פרופ' בסל נאסר  יום רביעי  14:00 גילמן 443 
ד"ר חורי ג'יריס  יום שני 15:00-16:00 ווב 417
ד"ר אע'באריה אחמד  סמססטר ב': יום שני 16:00-17:00 גילמן 268
ד"ר לרנר אמיר  בתיאום מראש באמצעות הדוא"ל ווב 418
פרופ' רובין אורי  סמסטר ב':  יום רביעי 12:00-13:00 ווב 420
 ד"ר שניצר עליזה  יום רביעי 10:00 ווב 416
מר קבלאן מאדי  יום ראשון 18:00 בתיאום מראש ווב 318
גב' שייחטוביץ ביאטה  סמסטר א': יום ראשון 16:30-17:30 סמסטר ב': יום שני 17:00-16:00 ווב 318
מר כפיר גרוס סמסטר ב': יום שני 12:00-14:00, בתאום מראש באמצעות הדוא"ל ווב 416
מר שרנצל ישראל  בתיאום מראש ווב 416
ד"ר שיח' אחמד ח'אלד  סמסטר ב': יום ראשון 12:00-14:00 ווב 318
ד"ר  אבי טל יום רביעי בשעה 19:30, בתיאום מראש באמצעות הדוא"ל ווב 317
ד"ר אריק סדן סמסטר ב': יום ב' 17.00-18.00 בתיאום מראש באמצעות הדוא"ל בלבד  ווב 416
מר אלי גרוסמן סמסטר א' : יום ב' 10:00-11:00 ווב 416
גב' מייסון קדרי שיבי סמסטר ב': יום ד' 18:00-19:00 ווב 318
מר ספי אלון סמסטר ב': יום חמישי, 11:00-12:00 ווב 318
מר אור גלעד סמסטר ב': יום חמישי, 16:00-17:00 ווב 318