חמישי, 22 מרץ 2018
Home מלגות לסטודנטים
מלגות לסטודנטים בארץ ובחו"ל

 

שלום לכולם,

בית-הספר למדעי התרבות יעניק בשנת הלימודים תשע"ח מלגות על שם פרופ' רינה דרורי ז"ל, המיועדות לסטודנטים מצטיינים.

המלגות תוענקנה לתלמידי מחקר לתואר שני או לתואר שלישי, בחוגים וביחידות החברים בבית הספר, שעוסקים במחקר

בתחומים הבאים:

·         ערבית- היבטים של שפה, ספרות ותרבות ערבית

·         מגעים בין-תרבותיים עם עדיפות לחקר ימי הביניים

·         היבטים של הקדם-מודרנה ומחקר התרבות

אנא ראו את הקל קורא המצורף בקובץ, להגשה עד 1.1.2018