שלישי, 22 מאי 2018
Home ברוכים הבאים למי מיועדת התכנית
למי מיועדת התכנית

 

לימודי התואר השני במחקר תרבות הילד והנוער מיועדים לתלמידים המבקשים ללמוד את התחום ולעסוק במחקר שלו בלימודיהם לתואר השני והשלישי באוניברסיטת מחקר.

בנוסף מיועדים הלימודים למי שעוסקים בפועל במקצועות השונים של תרבות הילד והנוער, כגון: הוראה, עיתונות ותקשורת, ספרות ועיתונות לילדים ולנוער, ספריות ומדיה, תרבות הפנאי של ילדים, תרבות דיגיטלית לילדים ויוצרים בתחום של תרבות הילד והנוער.

תנאי רישום וקבלה-
לתכנית יתקבלו מועמדים שסיימו תואר "בוגר אוניברסיטה" ממוסד אקדמי מוכר, בציון 80 לפחות. 
מועמדים שיתקבלו לתכנית יחויבו בלימודי השלמה, על-פי שיקול דעת של ועדת הקבלה. היקף לימודי ההשלמה יקבע לפי תכנית הלימודים שלמדו במסגרת לימודי התואר הראשון. התלמידים ידרשו לסיים את לימודי ההשלמה בציון 80 לפחות.
במקרים חריגים תישקל קבלתם של מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף, מועמדים אלה יתבקשו לכתוב מכתב מנומק ולהציג את נימוקיהם בראיון אישי.
יש להדגיש כי כל המתקבלים ללימודים בתכנית ירשמו למסלול העיוני. בתום שנת הלימודים הראשונה יכולים תלמידים המעוניינים במסלול המחקרי או במסלול עם ההתנסות המעשית לבקש לעבור למסלולים אלה. בקשה כזו תאושר על ידי היועצת האקדמית, בהתאם לדרישות הסף של מסלולים אלה.