ראשון, 24 ספט' 2017
Home מסלולי לימודים
המסלול המחקרי

 

המסלול המחקרי מיועד לתלמידים מצטיינים שסיימו את לימודי השנה הראשונה
בממוצע של 87 לפחות

הקף השעות: 28 ש"ס

12 ש"ס: לימודי ליבה, לפחות 6 מהן יש להשלים בשנה"ל הראשונה

16 ש"ס: קורסים וסמינריונים בתחום מחקר תרבות הילד והנוער,
ולפחות 6 ש"ס מהם מתחום ההיסטוריה של ילדות ונעורים. 

חובות התלמידים:

עמידה בדרישות הקורסים וכתיבת עבודה סמינריונית אחת

כתיבת תזה

ציון פטור בלימודי שפה זרה שנייה (דרישה פקולטתית, לא נכלל בסך כל השעות)

ציון עובר בקורס הדרכה בכתיבה אקדמית (לא נכלל בסך כל השעות)