חמישי, 19 יולי 2018
Home מסלולי לימודים
המסלול המחקרי

 

המסלול המחקרי מיועד לתלמידים מצטיינים שסיימו את לימודי השנה הראשונה
בממוצע של 87 לפחות

הקף השעות: 28 ש"ס

12 ש"ס: לימודי ליבה, לפחות 6 מהן יש להשלים בשנה"ל הראשונה

2 ש"ס קורס "הדרכה בכתיבה אקדמית"

14 ש"ס: קורסים וסמינריונים בתחום מחקר תרבות הילד והנוער,
ולפחות 6 ש"ס מהם מתחום ההיסטוריה של ילדות ונעורים. 

חובות התלמידים:

עמידה בדרישות הקורסים וכתיבת עבודה סמינריונית אחת

כתיבת תזה

ציון פטור בלימודי שפה זרה שנייה (דרישה פקולטתית, לא נכלל בסך כל השעות)

 

מועדים חשובים במסלול המחקרי