שני, 21 מאי 2018
Home מסלולי לימודים המסלול העיוני עם התנסות מעשית
המסלול העיוני עם התנסות מעשית

 

היקף השעות: 36 ש"ס

6 ש"ס לימודי ליבה שיש להשלימן בשנה"ל הראשונה

2 ש"ס קורס "הדרכה בכתיבה אקדמית"

20 ש"ס קורסים וסמינריונים מתחום מחקר תרבות הילד והנוער,
ולפחות 6 ש"ס מהם מתחום ההיסטוריה של ילדות ונעורים

2 ש"ס קורס עקרוני בתחום ההתנסות

6 ש"ס התנסות מעשית, הכוללות שעתיים של הנחייה אישית וארבע שעות התנסות מעשית באחד מהארגונים הרלוונטים, שבסופן יחויבו התלמידים בכתיבת פרויקט הגמר (בהיקף של עבודה סמינריונית)

חובות התלמידים:

עמידה בדרישות הקורסים,
כתיבת עבודה סמינריונית אחת
והכנת פרויקט גמר בתחום ההתנסות

כתיבת בחינת גמר

 

 *דוגמא לפרויקט גמר - הפרויקט של יעל אביב – סדנה טכנולוגיה דיגיטלית וילדים 2012