רביעי, 20 יוני 2018
Home מסלולי לימודים המסלול העיוני
המסלול העיוני

 

הקף השעות: 36 ש"ס

6 ש"ס: לימודי ליבה שיש להשלימן בשנה"ל הראשונה

2 ש"ס קורס "הדרכה בכתיבה אקדמית"

28 ש"ס: קורסים וסמינריונים מתחום מחקר תרבות הילד והנוער,
ולפחות 6 ש"ס מהם מתחום ההיסטוריה של ילדות ונעורים

חובות התלמידים:

עמידה בדרישות הקורסים וכתיבת שתי עבודות סמינריוניות

כתיבת בחינת גמר

 

מסלול לימודי צבירה

מסלול שמטרתו לאפשר לימודים בקצב אטי יותר. המסלול מאפשר פריסה של הלימודים על פני ארבע שנים. במהלך השנתיים הראשונות ללימודים על התלמידים במסלול להשלים לפחות 50% ממכסת השעות לתואר.

לאחר שנתיים במעמד המיוחד או לאחר השלמת 50% ממכסת השעות לתואר (המוקדם שביניהם) מתבצע מעבר למעמד של "תלמיד מן המניין", והדרישה היא להשלים את הלימודים לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. כדאי להביא בחשבון, שמלגות מסוימות אינן מוענקות ללומדים במעמד מיוחד.

ל"לימודי צבירה" יש להרשם מראש. אין אפשרות לעבור ממעמד "מן המניין" למעמד "לימודי צבירה" (עם זאת, ניתן לעבור מלימודי צבירה למעמד מן המניין, בכל עת).