חמישי, 19 יולי 2018
Home סגל אקדמי ועדות
ועדות

 

ועדת קבלה: פרופ' יעל דר, ד"ר טל קוגמן, פרופ' זהר שביט

ועדת הוראה: פרופ' יעל דר, פרופ' זהר שביט

ועדת מלגות: פרופ' יעל דר, ד"ר טל קוגמן, פרופ' זהר שביט

ועדת חריגים: פרופ' זהר שביט, פרופ' יעל דר, ד"ר טל קוגמן

ועדת כנסים: פרופ' יעל דר, ד"ר טל קוגמן, ד"ר רימה שיכמנטר, פרופ' זהר שביט