חמישי, 19 יולי 2018
Home סגל אקדמי המרצים
המרצים

חברי סגל המלמדים בתכנית ומשתתפים בוועדותיה:

- פרופ' זהר שביט, ראשת התכנית

פרופ' יעל דר, יועצת אקדמית של התכנית

- ד"ר טל קוגמןהתכנית למחקר תרבות הילד והנוער

 

מורים מן החוץ ועמיתי הוראה:

ד"ר טלי ברנר

- ד"ר טליה פפרמן, הפקולטה לניהול באונ' ת"א, הטכניון בחיפה

- הקאדי ד"ר איאד זחאלקה, מנהל ביתי הדין השרעיים בישראל 

- ד"ר בשמת אבן-זהר, התכנית למחקר תרבות הילד והנוער

- ד"ר חגית אלדמע

- ד"ר סיגל ברק-ברנדס, החוג לתקשורת

- ד"ר פיה האוסקר, החוג ללימודים קלאסיים באונ' ת"א, האוניברסיטה הפתוחה

- ד"ר רונית קמפף, החוג לתקשורת

- ד"ר רימה שיכמנטר, האוניברסיטה הפתוחה, סמינר הקיבוצים

- ד"ר רתם פרגר וגנר, אוניברסיטת חיפה

- ד"ר מעין הראל, האוניברסיטה הפתוחה, האוניברסיטה העברית

- ד"ר שי צור