אודותינו

הרעיון העומד ביסוד הקמתו של המרכז ללימודים בין-דתיים באוניברסיטת תל אביב הוא שלאור הקרבה התיאולוגית ביניהן וכתבי הקודש המשותפים להן, מאז ראשית הנצרות התפתחו שלוש הדתות הקרויות 'אברהמיות' בזיקה הדדית עמוקה וביחסי גומלין נמרצים. כדי כך מגיעים הדברים עד שלא ניתן לעמוד כהלכה על מרכיב משמעותי כלשהו בחיי המעשה והעיון של אף אחת משלוש הדתות, מבלי לקחת בחשבון את הדיאלוג המורכב שניהלה הקהילה או האישיות הדתית הנחקרת במפורש או במובלע, באופן ריאלי או מדומיין, במודע או שלא-מודע עם שתי הדתות האחרות. עיקר העשייה במרכז תוקדש אפוא למחקר ולהוראת שלוש הדתות באופן בין-דתי, ולא רק במתודה ההשוואתית המוכרת היטב. הן תחקרנה ותלמדנה מתוך ראיית התפתחותן והשתנותן כתולדה של תהליך דינמי, אינטנסיבי ומורכב של יחסי גומלין בין-דתיים בכל אחד מרבדי החיים הדתיים: הפרשני, החברתי, המעשי, הליטורגי, המוסדי, האמנותי והתיאולוגי.

מכיוון שכך שומה על שלוש הדתות להיחקר ולהילמד תחת קורת גג אחת על ידי חוקרים המתמחים בהיבטיה ועידניה השונים של כל אחת משלוש הדתות, אשר יקיימו ביניהם שיתוף פעולה הדוק, הן בתוך מסגרת הדת הנחקרת על ידם, והן מעבר למתרסים הבין-דתיים בינה לשתי הדתות האחרות. מאמץ זה דורש שיתוף פעולה בין התחומים השונים במדעי הרוח, האומנויות והחברה העוסקים בחקר הדת, ובהתחשב במורכבותו של האתגר ובמוטת כנפיו, לא תוכל אוניברסיטה יחידה להיענות לו לבדה.

על כן, מתעתד המרכז לטפח קשרי גומלין אקדמיים ארוכי טווח עם מוסדות מחקר ואוניברסיטאות מרחבי העולם. שיתוף פעולה חלוצי מעין זה נחתם בשנת 2010 עם אוניברסיטת קיימברידג', בה הוקם לשם כך CUPRiH: Cambridge University Project for Religion in the Humanities. שני המרכזים שיתפו עד כה פעולה בארגון סדנאות, כנסים משותפים וכינוסים בינלאומיים בתל אביב ובקיימברידג' אשר הוקדשו למחקר בין-דתי של שלוש הדתות. שיתוף פעולה דומה עם חוקרים בכירים מאוניברסיטת גתה בפרנקפורט נמצא בהתהוות.

אנו מקווים כי על ידי הטיית הדגש המחקרי מן המחקר-ההשוואתי בחקר הדתות לעבר גישה דינמית ודיאלוגית יותר, יעלה בידינו להגשים יותר מאשר ייעוד אקדמי, ראוי ככל שיהיה. לימודן הבין-דתי של שלוש הדתות כרוך בשימת לב מתמדת לתפקיד המעצב שמילאה כל אחת מהן בחייה של זולתה. ההבטחה שהוא נושא בחובו אינה נוגעת רק להתנערות מהדימויים המשפילים והדמוניזציה שהיו פעמים כה רבות מנת חלקם של יצוגי הדתות ההדדיים. יותר מכך, לימוד שזה אופיו עשוי להאיר על השותפות והתלות ההדדית העמוקה, וכן על הערך העצום ומקומה חסר התחליף של כל דת בהתפתחות רעותה. מה שונה היה מצבה של כל דת אלמלא האתגרים שהציבה לה זולתה.

מבנהו המשולש של המרכז מבקש לשקף את ייעודיו השונים:

  • מכון מחקר מאויש ומתוקצב כיאות שיוקדש לקידום מחקרים פורצי דרך של חוקרים בכירים וחוקרים בראשית דרכם, שישתפו יחדיו פעולה בכל תחומי הלימוד הבין-דתי על היבטיו התיאורטיים וההיסטוריים השונים. לפרטים על פעילותו העדכנית של מכון המחקר וכן על סמינריונים, סדנאות בינלאומיות וכנס בינלאומי דו-שנתי שהתקיימו במסגרתו, לחצו כאן. אנו מתעתדים, יחד עם שותפינו הבינלאומיים, לייסד כתב-עת וסדרת ספרים שיוקדשו ליישומיה השונים של הגישה הדיאלוגית בחקר הדינמיקה הבין-דתית.

  • מרכז הוראה שיציע תכנית לימודים בלימודים בין-דתיים לתלמידי מוסמך מצטיינים, לצד תכניות להכשרת מורים ומגוון קורסים וסמינרים. מבחר מן הקורסים שיוצעו במסגרת המכרז יתקיימו בשפה האנגלית על מנת לאפשר את השתתפותם של תלמידי חוץ.

  • יחידה להבנה ולדיאלוג בין-דתי שתוקדש לאירוח נציגים נבחרים, מנהיגים ומקהילי קהילות משלוש הדתות האברהמיות. היחידה תעניק לנציגי ודבָּרי הקהילות השונות את ההזדמנות ללימוד והתדיינות אלו עם אלו ועם חברי סגל המרכז בשורה של נושאים וסוגיות עכשוויות והיסטוריות ברוח גישתו הדיאלוגית של המרכז. לשם כך ישתף המרכז פעולה עם מוסדות ופורומים שונים העוסקים בלימוד בין-דתי כמו הסמינר התיאולוגי של מכון שלום הרטמן, וקבוצות ה-Scriptural Reasoning של אוניברסיטת וירג'יניה וקיימברידג'.
אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למדעי הרוח