שלישי, 16 אוק' 2018

Superfish Menu

Home
חדשות וארועים

כנס "100 שנה למהפכה הרוסית" - קול קורא 

אוניברסיטת תל-אביב, 21 במרץ, 2017

מועד אחרון להגשת בקשות 1 בספטמבר, 2016

 

 

מלגות ללימודי רוסיה ומזרח אירופה- השותפות האקדמית הבין אוניברסיטאית 

                
מלגות מחקר לשנת 2017-2016

פרסום מצטיין של חוקרים צעירים לשנת 2015-2016