Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
שישי, 20 אוק' 2017

כללי

מסלול לימודי תעודה בעריכה לשונית בעברית פועל במסגרת החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית. בבסיס התוכנית עומדת התפיסה שהכשרת כוח אדם משכיל ומיומן של עורכים לשוניים היא אחת הדרכים למציאת פתרון הולם להשבחת צורתם וסגנונם של דברים הרואים אור בעברית. החוג התברך בחוקרים מעולים שתחום מחקרם עשוי לפרנס כהלכה את לימודי העיון העומדים בבסיס ההכשרה הדרושה. התוכנית מעניקה לבוגריה תעודת עורך לשוני.

 למורים ללשון העברית בשנת שבתון - הלימודים יוכרו לצורך גמול השתלמות  (בכפוף לכללים הנוהגים במשרד החינוך)

 משך הלימודים

משך הלימודים בתוכנית גופה הוא שנה אחת והיקפם 28 ש"ס. לאלה ייתוספו לימודי השלמה בהיקף של 12 ש"ס למי שאינם בעלי תואר ראשון בלשון העברית.

 שנת לימודי השלמה

מי שאינם בעלי תואר ראשון בלשון עברית יהיו חייבים בלימודי השלמה קודם להשתלבותם בתוכנית.

 מבנה הלימודים

התוכנית מורכבת מלימודים עיוניים בין-תחומיים ומסדנאות עריכה שהן השלד המרכזי של התוכנית. סדנאות אלו עוסקות במגוון תחומי העשייה של העורך הלשוני: עריכת תרגום, עריכה ספרותית, עריכה עיתונאית, עריכה מנהלית, עריכת דברי מדע וכיו"ב. התוכנית אף כוללת סדרת מפגשים עם יוצרים, עורכים, מתרגמים ואנשי מקצוע מתחומי העשייה המרכזיים בעריכה.

 ימי הלימודים

לימודי התוכנית גופה מתקיימים בימים שני ורביעי בשעות 20:00-12:00. לימודי ההשלמה מתפרסים על פני ימות השבוע, והם מתקיימים ברובם בקבוצות מקבילות הניתנות לבחירה.