Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
שישי, 20 אוק' 2017

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים כוללת שיעורים עיוניים, סדנאות וסדרת פגישות עם יוצרים, עורכים ומתרגמים וכן קריאה עצמית בטקסטים עבריים ממקורותיה הקלאסיים של הלשון.

להלן הקורסים הנוהגים בשנת הלימודים הנוכחית:

.1 :שיעורי התוכנית

א. שיעורים עיוניים - 8 ש"ס

העברית הנורמטיבית בת ימינו

הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו

לשונה של הסיפורת העברית החדשה

לשונה של השירה העברית החדשה

ב. סדנאות - 18 ש"ס

תכנון והפקה של ספרים

עריכת לשון השידור

עריכת דברי מדע

 עריכה נורמטיבית א

עריכה נורמטיבית ב

עריכה עיתונאית

עריכה מנהלית

שפת השיר

עריכת תרגום מאנגלית

ג. פגישות עם יוצרים, עורכים ומתרגמים - 2 ש"ס

ד. קריאה עצמית ובחינת בקיאות

במהלך שנת הלימודים נדרשת מן התלמידים קריאה עצמית של טקסטים ממקורותיה הקלאסיים של העברית ועמידה בבחינת בקיאות בלשונם של טקסטים אלו.רשימת טקסטים נבחרים שקריאתם נדרשת נמסרת לתלמידים בתחילת השנה, ומועד הבחינה מתפרסם בלוח הבחינות של החוג.

 .2 לימודי ההשלמה:

לתשומת לב, בחלק מהקורסים קיימות קבוצות מקבילות.

הלשון העברית לתקופותיה (שיעור) - 2 ש"ס

הלשון העברית לתקופותיה (תרגיל) - 2 ש"ס  

ניקוד עברי - 4 ש"ס

תחביר עברי - 2 ש"ס

סמנטיקה - 2 ש"ס