Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
רביעי, 26 אפר' 2017

סדרי ההרשמה

    

תנאי רישום וקבלה

יתקבלו לתכנית בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" אשר סיימו את לימודי התואר הראשון בציון טוב לפחות. הקבלה מותנית בתוצאות בחינת מיון וריאיון אישי. בחינת המיון בודקת את רמתו של המועמד מבחינת ידיעת העברית והשליטה הטובה בה על פי מה שרכש במהלך שנותיו. אין זו בחינה בדקדוק עברי ואף לא בחינה על חומר מסוים אחר.

סדרי ההרשמה

המעוניין להתקבל לתכנית יבצע הליך רישום לאוניברסיטה (סימול התכנית: 0699).

לרישום מקוון באינטרנט

לאחר הרשמתו יוזמן המועמד לבחינת מיון ולריאיון אישי, הזימון לבחינה יישלח לכל היאוחר בתחילת חודש יולי. הראיונות – ימים ספורים לאחר מכן. הודעה על החלטת ועדת הקבלה תישלח לתלמיד לקראת סוף חודש אוגוסט.  

לפרטים נוספים ולבירור אפשרות הרשמה מאוחרת יש לפנות למזכירות החוג