Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
שישי, 20 אוק' 2017

סדרי ההרשמה

    

תנאי רישום וקבלה

יתקבלו לתוכנית בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" אשר סיימו את לימודי התואר הראשון בציון טוב לפחות. הקבלה מותנית בתוצאות בחינת מיון וריאיון אישי. בחינת המיון בודקת את רמתו של המועמד מבחינת ידיעת העברית והשליטה הטובה בה על פי מה שרכש במהלך שנותיו. אין זו בחינה בדקדוק עברי ואף לא בחינה על חומר מסוים אחר.

סדרי ההרשמה

המעוניין להתקבל לתוכנית יבצע הליך רישום לאוניברסיטה (סימול התוכנית: 0699).

לרישום מקוון באינטרנט

לאחר הרשמתו יוזמן המועמד לבחינת מיון ולריאיון אישי, הזימון לבחינה יישלח לכל המאוחר בתחילת חודש יולי. הראיונות – ימים ספורים לאחר מכן. הודעה על החלטת ועדת הקבלה תישלח לתלמיד לקראת סוף חודש אוגוסט.  

לפרטים נוספים ולבירור אפשרות הרשמה מאוחרת יש לפנות למזכירות החוג