Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
ראשון, 28 מאי 2017

דף הבית

 

תכנית חדשה

לתרבות צרפת

לתואר ראשון ושני

בשנת הלימודים תשע"ז

 

 לפרטים: מזכירות התכנית  בטלפון 03-6409786

ובמייל: anatha@tauex.tau.ac.il

מר איב ואל ywahl@post.tau.ac.il

פרופ' נדין קופרטי צור kuperty@post.tau.ac.il

 

 התוכנית לתרבות צרפת מציעה מכלול בינתחומי של קורסים העוסקים בתרבות הצרפתית ובתרבותן של מדינות דוברות הצרפתית. לתרבות הצרפתית מעמד מרכזי בין תרבויות אירופה, המזרח התיכון, ישראל והעם היהודי. רבים מעקרונותיה אשר גובשו לאורך ההיסטוריה תרמו ועודם תורמים לעיצובם של משטרים דמוקרטיים ותרבויות בעולם כולו. בהיסטוריה של התרבות, המדעים והרעיונות, נודעה התרבות הצרפתית כקובעת סדר יום וכמקור השראה. השיעורים מוקדשים לסמליה הבולטים של התרבות הצרפתית: הספרות והשפה הצרפתית, הפילוסופיה, הקולנוע והאמנות, לצד דיון בהתפתחותה החברתית והפוליטית.

 

 

הודעה לתקשורת

שגרירות צרפת בישראל מברכת על פתיחת התוכנית החדשה ללימודי תרבות צרפת באוניברסיטת תל אביב

 

באוניברסיטת תל אביב נפתחה בשנת הלימודים תשע"ו (אוקטובר 2015) תוכנית חדשה ללימודי תרבות צרפת. בתוכנית  לומדים לתארים ראשון, שני ושלישי וכן לתואר ראשון בהוראת השפה הצרפתית. 

 ב-2014 הוכרז על סגירת החוג לתרבות צרפת באוניברסיטת תל אביב. הדבר גרם לתרעומת בקרב הסטודנטים והציבור הרחב, שהבהירו כי הם רואים במדעי הרוח, ובלימודי תרבות צרפת בפרט, "נכס תרבותי".

 השגריר פטריק מזונאב ואנשי צוותו פעלו למען החזרת המסלול ללימודי שפה ותרבות צרפתית, ומברכים על פתיחת התוכנית החדשה.

 בתוכנית החדשה נלמדת תרבות צרפת בגישה בין-תחומית: היסטוריה, ספרות, פילוסופיה, פוליטיקה, עיתונות ואמנות. דגש יושם על סוגיות עכשוויות כגון חילוניות, יחס המדינה הצרפתית למיעוטיה, ייצוגי השואה, יחסי צרפת-ישראל ולימודי תרבות בעידן האינטרנט. 

 לסטודנטים שאינם דוברי צרפתית מוצעים קורסי שפה.

 לתוכנית החדשה נרשמו כבר סטודנטים רבים.

 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

מידע לעיתונאים: עמנואל אלבז-פלפס

דוברות שגרירות צרפת בישראל

טל' 054-5518121

 

emmanuelle.elbaz-phelps@diplomatie.gouv.fr

 

 

 

החוג לצרפתית באוניברסיטת תל-אביב מקבל מועמדים עם או ללא ידע בצרפתית ללימודי תואר ראשון, שני ושלישי. לאורך כל משך התואר, מעמיד החוג יועצים לרשות הסטודנטים.

 

תואר ראשון (B.A): 60 שעות סמסטריאליות המתפרשות על פני שלוש שנים. הקורסים עוסקים בתרבות הצרפתית ובספרותה החל מימי-הביניים ועד המאה העשרים וכמו-כן בבלשנות צרפתית.

יועץ לתואר ראשון: איב ואהל (ywahl@post.tau.ac.il)

 

תואר שני (M.A):  24 עד 28 שעות סמסטריאליות המתפרשות על פני שנתיים עם או ללא עבודת מחקר. הסמינרים ניתנים בעברית או בצרפתית ומכוונים להקנות לסטודנטים כלי מחקר מעמיקים בתחומי התרבות, הספרות, הבלשנות וכמו-כן בתרגום מצרפתית לעברית.

יועצת לתואר שני: מישל בוקובזה-קאהן (micheleb@post.tau.ac.il)

 

תואר שלישי (Ph. D): 6 שעות סמסטריאליות וכתיבת תזת דוקטורט, משך לימודי הדוקטורט הוא ארבע שנים. הדוקטורנטים נרשמים לבית-הספר ללימודי התרבות בפקולטה למדעי הרוח, לאחר שבחרו מנחה למחקר. חלה חובה להגיש בשנה הראשונה תכנית מחקר מאושרת על-ידי מנחה המחקר, ודוייח התקדמות שנתית.

 

מדי שנה במהלך חודש ספטמבר, מפרסם החוג לצרפתית את תכנית לימודים החדשה שלו.

 
חדשות ואירועים