Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
רביעי, 22 פבר' 2017

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית

החוג ללשון העברית שואף להקנות לתלמידיו ידיעה במבנה הלשון העברית על פי גילוייה וסגנונותיה לתקופותיהם ולהציג לפניהם את בעיות מחקרה ואת הישגיו. הלימודים מיוסדים הן על השיטה ההשוואתית הכורכת את הכרת הלשונות השמיות הקרובות עם עיון בהתפתחותה של העברית לדורותיה, והן על מחקר סינכרוני שעיקר מיקודו בגילוייה השונים של העברית בת זמננו.

תחומי העיון העיקריים בחוג הם הלשון העברית לתקופותיה, קשריה עם הלשונות השמיות האחרות, לשון המקרא ולשון ימי הבית השני, הלשון בימי הביניים, מדע הלשון ותולדותיו, תחיית הלשון והלשון העברית בת זמננו, לשון הספרות החדשה, תחביר הלשון לדורותיה, סמנטיקה, חקר המטפורה, סוגיות בחקר העברית המדוברת, חקר השיח ועוד.

במסגרת החוג פועלת התכנית ללימודי תעודה בעריכה לשונית. תכנית זו היא תכנית לימודים המעניקה תעודת "עורך לשוני" והיא פתוחה לבעלי תואר ראשון ומעלה העומדים בהליך קבלה כמפורט באתר התכנית.

 

לימודי תואר שני מותאמים למורים ללשון- הלימודים מתאימים לכל מי שרוצה להתמחות בלימודי הלשון העברית ובכלל זה למורים ללשון עברית בעלי תואר ראשון (B.A) ולבוגרי מכללות למורים (B.Ed). הלימודים יתקיימו יום בשבוע במשך שנתיים (בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים עשויים להידרש להשלמות מסוימות).

לבהרות ולפרטים נוספים ניתן לפנותלמזכירות החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית.