בוגרים

רישום לארגון הבוגרים של בית הספר להיסטוריה

 

 

בוגרי תשע"ו

בוגרי תשע"ה

בוגרי תשע"ד

בוגרי תשע"ג

בוגרי תשע"ב

בוגרי תשע"א

בוגרי תש"ע

בוגרי תשס"ט

 

בוגרי תשס"ט
(על פי סדר האל"ף-בי"ת)

  אורנה אופיר
בוגרת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
מוסמכת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
נושא עבודת הדוקטור: פרדוקס השיגעון בפסיכואנליזה האמריקאית 1960 - 2000 : אתוס פותח גבולות, פרקסיס תחת מצור [תקציר]
בהנחיית פרופ' ז'וזה ברונר

 

 משה אלחנתי

בוגר אוניברסיטת תל-אביב.

מוסמך אוניברסיטת תל-אביב.

נושא עבודת הדוקטור: תצוגות מכובדות – תערוכות תעשייתיות של העובדים: פנאי, תחביב וייצוג-עצמי, בריטניה, 1864 - 1873 [תקציר]

בציון "מעולה"

בהנחיית פרופ' בילי מלמן

 

 אלי אמריליו

בוגר אוניברסיטת תל-אביב.

מוסמך אוניברסיטת תל-אביב.

נושא עבודת הדוקטור: שבטיות, עדתיות ולאומיות בעיראק, 1920 - 1958

בהנחיית פרופ' עפרה בנג'ו ופרופ' יוסף קוסטינר

 

 זאב בילוביצקי (ולדימיר)

מוסמך האוניברסיטה הממלכתית בחרקוב, חבר העמים.

נושא עבודת הדוקטור: יהודי אוקראינה כנושאי שלוש תרבויות – יידיש, רוסית, אוקראינית

בהנחיית פרופ' יעקב רואי

 

אבישי בן-דרור

בוגר אוניברסיטת תל-אביב.

מוסמך אוניברסיטת תל-אביב.

נושא עבודת הדוקטור: 'החכמדאריה המצרית של הרר וסביבותיה': היבטים היסטוריים, 1875 - 1887 [תקציר]

בהנחיית פרופ' חגי ארליך

 

יואל ברגמן

בוגר הטכניון, חיפה.

מוסמך הטכניון, חיפה.

נושא עבודת הדוקטור: פיתוח ויצור הודפים צבאיים ללא עשן בצרפת 1884 - 1918 [תקציר]

בהנחיית ד"ר עידו יעבץ

 

מיכאל כהנוב

בוגר האוניברסיטה העברית, ירושלים.

מוסמך אוניברסיטת תל-אביב.

נושא עבודת הדוקטור: מדיניותו של אבן סעוד כלפי שאלת פלסטין 1917 - 1953 [תקציר]

בהנחיית פרופ' יוסף קוסטינר

 

 אפרים לביא

בוגר אוניברסיטת תל-אביב.

מוסמך אוניברסיטת חיפה.

נושא עבודת הדוקטור: הפלסטינים בגדה המערבית: דפוסי התארגנות פוליטית תחת כיבוש ובשלטון עצמי [תקציר]

בהנחיית פרופ' אשר ססר

 

זאב לוין

בוגר האוניברסיטה העברית, ירושלים.

מוסמך אוניברסיטת גטבורג, שבדיה.

נושא עבודת הדוקטור: יהודי אוזבקיסטן, 1924 - 1938 : התיישבות חקלאית, תמורות בתעסוקה ופיתוח תרבותי [תקציר]

בהנחיית פרופ' יעקב רואי

 

דן סבוראי

בוגר אוניברסיטת תל-אביב.

מוסמך אוניברסיטת תל-אביב.

נושא עבודת הדוקטור: "סולל בונה" – ארגון כלכלי אזרחי מתגייס ומגויס, במעבר משלטון מנדט למדינה עצמאית [תקציר]

בהנחיית פרופ' אהרן שי

 

דניאל פלורנטין

בוגר האוניברסיטה העברית, ירושלים.

מוסמך אוניברסיטת תל-אביב.

נושא עבודת הדוקטור: הגירת יהודים ספרדים מתורכיה ומן הבלקן לניו-יורק בין השנים 1899 - 1924 – מאבקי השרדות ושמירת הזהות בקרב חברת מהגרים רב גונית [תקציר]

בהנחיית פרופ' עליזה ג'יניאו מיוחס ופרופ' אייל נווה

 

תקוה צדוק

בוגרת אוניברסיטת תל-אביב.

מוסמכת אוניברסיטת תל-אביב.

בעלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת בר-אילן.

נושא עבודת הדוקטור: אדוורבים סינונימיים במשמעות 'לפני-כן, לפנים, בעבר, קודם לכן' בפליניוס, היסטוריה נאטוראליס, ספרים 3 – 4 בהשוואה לטקיטוס 'גרמניה' [תקציר]

בהנחיית פרופ' זאב רובין ז"ל ופרופ' דניאל גרשנזון ז"ל

 

קלאודיה קדר

בוגרת אוניברסיטת חיפה.

מוסמכת אוניברסיטת חיפה.

נושא עבודת הדוקטור: השגרתה של תלות: ארגנטינה וקרן המטבע הבינלאומית, 1944 - 1977 [תקציר]

בהנחיית פרופ' ליאו ליידרמן ופרופ' רענן ריין

 

אריה קרמפף

בוגר אוניברסיטת תל-אביב.

מוסמך אוניברסיטת תל-אביב.

נושא עבודת הדוקטור: עלייה המונית, עצמאות כלכלית ובנקאות מרכזית: דוד הורוביץ והרעיונות שעיצבו את שיח הפיתוח הכלכלי בישראל, 1934 - 1966 [תקציר]

בהנחיית פרופ' רבקה פלדחי וד"ר יובל יונאי (אוניברסיטת חיפה)

  

עדינה שטרן

בוגרת האוניברסיטה הפתוחה.

מוסמכת אוניברסיטת תל-אביב.

נושא עבודת הדוקטור: ציונים מול קומוניסטים, הונגריה 1945 – 1949 [תקציר]

בהנחיית ד"ר רפאל ואגו

 

 

 

בוגרי תש"ע
(על פי סדר האל"ף-בי"ת)

 מיכאל אלעזר

בוגר הטכניון, חיפה

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "אונורה פברי ומושג האימפטוס-גשר בין פרדיגמות" [תקציר]

בהנחיית פרופ' רבקה פלדחי

 

תמר גרובס

בוגרת אוניברסיטת תל אביב

מוסמכת אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "כישלון והישגיו: תנועת המורים בתקופת המעבר לדמוקרטיה 1983-1970" [תקציר]

בהנחיית פרופ' רענן ריין ופרופ' אליסיה אלטד (UNED ספרד)

 

אורי גולדברג

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: " 'אמת מארץ תצמח': תפקידה של החוויה הדתית בעיצוב השיח המהפכני השיעי באיראן, 2000-1940" [תקציר]

בהנחיית פרופ' דוד ירושלמי ופרופ' דוד מנשרי

 

אבנר וישניצר

בוגר אוניברסיטת תל אביב

מסלול ישיר לדוקטורט

נושא עבודת דוקטורט: "השתנותה של תרבות הזמן העות'מאנית ב'מאה התשע-עשרה הארוכה'" [תקציר]

בהנחיית: פרופ' אהוד טולידאנו

 

הנא חמדאן-סליבא

בוגרת אוניברסיטת חיפה

מוסמכת הטכניון, חיפה

נושא עבודת הדוקטור: "הבניית שייכות בשולי הגלובליזציה: נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל בתל אביב-יפו" [תקציר]

בהנחיית" פרופ' טובי פנסטר

 

ליאורה מנדלסון

בוגרת האוניברסיטה העברית, ירושלים

מוסמכת אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "הבניית זהות ומהלך חיים כנארטיב היסטורי: סיפור תולדות יהודי גלזגו בין השנים 1950-1920" [תקציר]

בהנחיית: פרופ' שלמה זנד ופרופ' חיים חזן

 

איילת פאר

בוגרת אוניברסיטת תל אביב

מסלול ישיר לדוקטורט

נושא עבודת הדוקטור: "היצירה 'מלחמת האזרחים' של יוליוס קיסר: ניתוח לפי נושאים" [תקציר]

בהנחיית פרופ' יונתן פרייס

 

זהר רובינשטיין

בוגר אוניברסיטת תל אביב

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "מהלם קרב לתגובת קרב: ההיסטוריה של מעבר פרדיגמות במלחמות יום הכיפורים ולבנון המתבטאת בנרטיב המטפלים ומערכת בריאות הנפש" [תקציר]

בהנחיית פרופ' ז'וז'ה ברונר

 

נאואל ריבקה

בוגר אוניברסיטת תל אביב

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "משטר צבאי ותקשורת המונים בברזיל 1964-1979: עלייתה והתבססותה של רשת הטלוויזיה  'גלובו'" [תקציר]

בהנחיית פרופ' חררדו לייבנר ופרופ' ג'רום בורדון

 

  

שרה שחף

בוגרת האוניברסיטה הפתוחה

מוסמכת אוניברסיטת אלבמה, ארה"ב

נושא עבודת הדוקטור: "לעסוק בסיעוד בישראל, 1995-1960- ההגיונות המעצבים את תודעת התמקצעות האחיות. על דיסוננס קוגנטיבי והתמודדות" [תקציר]

בהנחיית פרופ' ז'וז'ה ברונר ופרופ' חוה גולנדר

 

 

בוגרי תשע"א

(על פי סדר האל"ף-בי"ת)

 

איה אלידע

בוגרת האוניברסיטה העברית, ירושלים

מוסמכת אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "ספרות נוצרית-גרמנית על יידיש בעת החדשה המוקדמת" [תקציר]

בהנחיית פרופ' שולמית וולקוב ופרופ' מיכאל ברנר (אוניברסיטת מינכן)

 

איריס אידלסון-שיין

בוגרתאוניברסיטת תל אביב

מוסמכת אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: " 'ברוך משנה הבריות': דמותו ושימושיו של 'האקזוטי' בנאורות
                                     היהודית"
[תקציר]

בהנחיית פרופ' שולמית וולקוב

 

ורד בן שלמה

בוגרת אוניברסיטת תל אביב

מוסמכת אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "התועלת הכלכלית של מאפיינים אסתטיים בגנים עירוניים" [תקציר]

בהנחיית פרופ' יצחק שנל ופרופ' ניר בקר (מכללת תל-חי)

 

אסף בקר

בוגר האוניברסיטה העברית

מוסמך באוניברסיטה העברית

נושא עבודת הדוקטור: "חברי כנסת כסוכני שינוי לצמצום הפערים בין הגלעין
                                 לשוליים 2008-1999"
[תקציר]

בהנחיית פרופ' יצחק שנל ופרופ' גדעון דורון

 

דן גולדנברג

בוגר אוניברסיטת תל אביב

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "אתנוגרפיה מדייבאלית: קריאה השוואתית בתיאורים
                                    אתנוגראפיים מהמאות ה 13-11"
[תקציר]

בהנחיית פרופ' אביעד קליינברג

 


אריאל הנדל

בוגר אוניברסיטת תל אביב

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "משטר התנועה בגדה המערבית וברצועת עזה: היבטים היסטוריים,
                                  טכנולוגיים וחברתיים"
[תקציר]

בהנחיית פרופ' עדי אופיר ופרופ' טובי פנסטר

 

קובי יוסף

בוגר אוניברסיטת תל אביב

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "קבוצות אתניות, קשרים חברתיים ושושלתיות בתקופת הסולטנות 
                                 הממלוכית  1250- 1517"
[תקציר] 

בהנחיית  פרופ' בנימין ארבל ופרופ' מיכאל וינטר

 

ליאון יעקובוביץ עפרון

בוגר המכון הטכנולוגי, חולון

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "דנטה אליגיירי התיאולוג החילוני: רצפציה, סמכות וחתרנות 
                                  1483-1320" 
[תקציר]

בהנחיית ד"ר יוסף שוורץ ופרופ' פיטר ס. הוקינס (אוניברסיטת ייל)

 

רפי מן

בוגר האוניברסיטה העברית, ירושלים

מסלול ישיר לדוקטורט

נושא עבודת הדוקטור: "בניין האומה והמאבק על המרחב הציבורי: המימד התקשורתי
                                  בפעילותו של דוד בן-גוריון 1963-1948"
[תקציר]

בהנחיית  פרופ' אהרון שי ופרופ' זאב צחור (המכללה האקדמית, ספיר)

 

עמרי פז

בוגר אוניברסיטת בן-גוריון, באר-שבע

מוסמך אוניברסיטת בן-גוריון, באר-שבע

נושא עבודת הדוקטור: "פשיעה, פושעים והמדינה העוסמאנית: אנטוליה בין סוף שנות ה-30
                                  לבין סוף שנות ה-60 של המאה ה-19"
[תקציר]

בהנחיית פרופ' אהוד טולידאנו

 


עודד קורן

בוגר המכון הטכנולוגי, חולון

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "מודל הבזאר: האבולוציה של גרעין  לינוקס, מהרוח ההתנדבותית 
                                 בפיתוח התוכנה ועד למעורבות חברות הענק (2001-1983)"   
[תקציר]

בהנחיית פרופ' ליאו קורי ופרופ' עמירם יהודאי

 

חן קרצ'ר

בוגר אוניברסיטת תל אביב

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "האו"ם ושמירת השלום בקמבודיה, יוגוסלביה לשעבר וסומליה
                                    1995-1988"
[תקציר]

בהנחיית פרופ' אהרון שי

 

אלכס קרנר

בוגר האוניברסיטה העברית, ירושלים

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "לאן נעלם גוף האדם?: פיסיולוגיה ומדרגי האנושיות בספרד במאה
                                 השש-עשרה בעקבות המפגש עם ילידי העולם החדש"
[תקציר]

בהנחיית פרופ' מירי אליאב פלדון

 

ליאור רבי

בוגר אוניברסיטת תל אביב

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "משנתו של חוסה אורטגה אי גאסט: היסטוריה, פוליטיקה ופילוסופיה
                                  (1933-1902)"  
[תקציר]

בהנחיית פרופ' צבי מדין

 

  

נעמה שי"ק

בוגרת אוניברסיטת תל אביב

מוסמכת אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "בצריחות שקטות מאד: נשים יהודיות במחנה הריכוז
                                 אושויץ-בירקנאו 1945-1942"
[תקציר]

בהנחיית פרופ' שולמית וולקוב

 

 

בוגרי תשע"ב
(על פי סדר האל"ף-בי"ת)

איילת אבן עזרא

בוגרת אוניברסיטת ת"א

מוסמכת אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "השיח על הידע בקרב מורי הפקולטה לתיאולוגיה באוניברסיטת פריז בשנים 1220-1240" [תקציר]

בהנחיית פרופ' יוסף שוורץ

 

רחל גוטסמן

בוגרת אוניברסיטת ת"א

מוסמכת אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "אירופה, אסיה והמיתוס של איו: תפיסות מרחביות ביוון הארכאית" [תקציר]

בהנחיית פרופ' עירד מלכין

 

רוני הירש רצ'קובסקי

מוסמכת אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור:"העיר והעיר שכנגד: אינטלקטואלים גרמנים כותבים על פריז 1933-1900" [תקציר]

בהנחיית פרופ' שולמית וולקוב

 

 שרלוט ויסמן

בוגרת אוניברסיטת ת"א

מוסמכת אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "הסינטזה האבולוציונית הראשונה: אוגוסט ויסמן ומקורות הניאו-דרוויניזם" [תקציר]

בהנחיית פרופ' חוה יבלונקה

 

הראל חורב-חליווה

בוגר אוניברסיטת ת"א

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור:"תמורות במעמדן של משפחות האליטה הפלסטיניות בגדה המערבית: הרשתות של משפחת אל-ג'עברי ומשפחת אל-מצרי 1924–1978"    [תקציר]

בהנחיית פרופ' מאיר ליטבק

 

מאיר יקטר

בוגר אוניברסיטת חיפה

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור:"   אורוגואי: מהדמוקרטיה לאוטוריטריזם של טררה ובחזרה" [תקציר]

בהנחיית פרופ' צבי מדין

 

מור כהן-רז

בוגרת אוניברסיטת תל אביב

מסלול ישיר לדוקטוראט

נושא עבודת הדוקטור:" ילדוּת באימפריה הביזנטית המוקדמת: המשכיות ושינוי"   [תקציר]

בהנחיית ד"ר אבשלום לניאדו

 

סעיד סלימאן

בוגר אוניברסיטת חיפה

מוסמך אוניברסיטת חיפה

נושא עבודת הדוקטור:" מבנה החלטות המגורים של משקי בית ביישובים ערביים בישראל" [תקציר]

בהנחיית פרופ' יצחק שנל

 

שלומית פלינט

בוגרת בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מוסמכת האוניברסיטה העברית, ירושלים

נושא עבודת הדוקטור: "בין הפרט לקהילה: דפוסי מגורים של אוכלוסיה חרדית בירושלים" [תקציר]

בהנחיית פרופ' יצחק בננסון וד"ר נורית אלפסי

 

רז צימט

בוגר האוניברסיטה העברית, ירושלים

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "מדיניות איראן כלפי הנאצריזם והרדיקליות הערבית, 1967-1954" [תקציר]

בהנחיית פרופ' דוד מנשרי ופרופ' אייל זיסר

 

אלון קול

בוגר אוניברסיטת חיפה

מוסמך אוניברסיטת חיפה

נושא עבודת הדוקטור: "לידתה של זהות: ריבונות, חילון וחוויה דתית. פובליציסטיקה מלוכנית במאה ה-14 בצרפת" [תקציר]

בהנחיית פרופ' אביעד קלינברג ופרופ' סופיה מנשה (אוניברסיטת חיפה)

 

אורלי רונן רותם

בוגרת אוניברסיטת אילינוי, ארה"ב

מוסמכת אוניברסיטת ניו-הבן, ארה"ב

נושא עבודת הדוקטור: "השפעתם של גורמים רב-לאומיים על עיצוב המרחב העירוני

בירושלים ובתל אביב-יפו" [תקציר]

בהנחיית פרופ' טובי פנסטר

 

גבריאל (גבי) שפירא

בוגר אוניברסיטת ת"א

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "הרודוטוס והתפיסה היוונית הארכאית של קצות-הארץ" [תקציר]

בהנחיית פרופ' עירד מלכין

 

 

בוגרי תשע"ג
(על פי סדר האל"ף-בי"ת)

 

עודד אבט

בוגר אוניברסיטת תל אביב

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "אבות מוסלמים וזהות סינית בדרום מזרח סין" [תקציר]

בהנחיית פרופ' מאיר שחר

 

עפרי אילני

בוגראוניברסיטת תל אביב

מסלול ישיר לדוקטורט

נושא עבודת הדוקטור: " "החיפוש אחרי העם העברי": חקר התנ"ך בנאורות הגרמנית 

(1810-1752)" [תקציר]

בהנחיית פרופ' שולמית וולקוב

 

יהונתן אלשך

בוגר אוניברסיטת תל אביב

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: " מקורותיה האינטלקטואלים והפוליטיים של אמנת האומות המאוחדות למניעה וענישה של פשע ג'נוסייד 1948-1933 " [תקציר]

בהנחיית פרופ' ז'וזה ברונר ופרופ' יאיר אורון (האוניברסיטה הפתוחה)

 

ליאור בן דוד

בוגר אוניברסיטת תל אביב

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "אינדיאנים ואינדיחניסטים בשדה המשפט הפלילי: המקרים של מקסיקו ופרו, 1960-1910" [תקציר]

בהנחיית ד"ר חררדו לייבנר ופרופ' אסף לחובסקי

 

דורון יצחקוב

בוגר אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע

מוסמך אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

נושא עבודת הדוקטור: "יחסי איראן ישראל 1963-1948 הפרספקטיבה

האיראנית" [תקציר]

בהנחיית פרופ' דוד מנשרי ופרופ' עוזי רבי

 

אביב כהן

בוגר אוניברסיטת תל אביב

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "אש בחצר האחורית ארה"ב והעיתונות האמריקנית לנוכח התסיסה המהפכנית האגן הקריבי בימי המלחמה הקרה"  [תקציר]

בהנחיית פרופ' רענן ריין

 

מנחם מרחבי

בוגר האוניברסיטה הפתוחה

מוסמך האוניברסיטה העברית של ירושלים

נושא עבודת דוקטורט: "תודעה היסטורית באיראן בתקופת מחמד רזא שאה

(1979-1941)" [תקציר]

בהנחיית: פרופ' דוד מנשרי ופרופ' מאיר ליטבק

 

ג'יסון סלסטרום

בוגר אוניברסיטת פארק, ארה"ב

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "ההתנגדות הפלסטינית בירדן1971-1967: כיצד המדינות

התומכות ומצוקה מקומית הובילו לאירועי ספטמבר השחור" [תקציר]

בהנחיית ד"ר יואב אלון

 

הגר ספירו-טל

בוגרת האוניברסיטה העברית של ירושלים

מוסמכת האוניברסיטה העברית, של ירושלים

נושא עבודת הדוקטור: "מורפולוגיה עירונית, התנהגות מרחבית ושכונות מגורים

נתפשות: המקרה של תל-אביב יפו" [תקציר]

בהנחיית: פרופ' יצחק אומר

 

יעקב פלקוב

בוגר אוניברסיטת תל אביב

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "שימוש בכוחות גרילה לצורכי איסוף מודיעיני בקרב התנועה

הפרטיזנית הסובייטית 1945-1941" [תקציר]

בהנחיית פרופ' גבריאל גורודצקי

 

 יניב קדמן

בוגר האוניברסיטה העברית של ירושלים

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "חייו ופועלו של מוריץ (מוזס) לצארוס (1903-1824)" [תקציר]

בהנחיית פרופ' שולמית וולקוב

 

אמיר קוליק

בוגר אוניברסיטת תל אביב

מוסמך אוניברסיטת תל אביב

נושא עבודת הדוקטור: "מנהיגות וחברה בחיפה: צמיחתה של אליטה עירונית,

1948-1918" [תקציר]

בהנחיית פרופ' עמי איילון

 

לאנדרו קירשנבאום

בוגר האוניברסיטה העברית של ירושלים

מוסמך האוניברסיטה העברית של ירושלים

נושא עבודת הדוקטור: " המקורות למשטר הדיכוי האורוגוואי: שימושים ותפיסות של

אלימות, - 1968-1948 " [תקציר]

בהנחיית פרופ' חררדו לייבנר

 

 

בוגרי תשע"ד
(על פי סדר האל"ף-בי"ת)

 

יוני איילון
בוגר האוניברסיטה העברית, ירושלים.
מוסמך אוניברסיטת גטבורג, שוודיה.
נושא עבודת הדוקטור: המקום התיירותי כמוקד של שינוי עמדות והבניית זהות: ביקורי נוער גרמני בישראל
(תקציר)
בהנחיית פרופ' יצחק שנל

 

יהושע (שוקי) אקר
בוגר אוניברסיטת תל-אביב.
מוסמך אוניברסיטת תל-אביב.
נושא עבודת הדוקטור: יהודים, פאשות ויניצ'רים: באזרגיאנים בשירות המדינה העת'מאנית בין המאות ה-17 וה-19
(תקציר)
בהנחיית פרופ' איימי סינגר ופרופ' ירון צור

 

סמיר בן-לאיישי
בוגר האוניברסיטה הפתוחה
מסלול ישיר לדוקטוראט.
נושא עבודת הדוקטור: שיח ופרקטיקה של הרפואה, היגיינה, וגוף במרוקו, 1912-1880
(תקציר) 
בהנחיית פרופ' ירון צור

 

אורי גנני
בוגר אוניברסיטת תל-אביב.
מסלול ישיר לדוקטוראט.
נושא עבודת הדוקטור: גיבורות, זמרות וצופות: פוליטיקה ואסתטיקה בעולמם האופראי של ריכארד שטראוס והוגו פון הופמנסטל, 1909-1933
(תקציר)
 בהנחיית ד"ר איריס רחמימוב ופרופ' רות הכהן-פינצ'ובר -האוניברסיטה העברית

 

רוברט דויטש
בוגר האוניברסיטה הפתוחה.
מוסמך אוניברסיטת תל-אביב.
נושא עבודת הדוקטור: מטבעות היהודים בתקופת המרד הראשון ברומאים, 66-73 לספירה
(תקציר)
בהנחיית פרופ' אלה קושניר-שטיין ז"ל

 

אמיר טייכר
בוגר אוניברסיטת תל-אביב.
מוסמך אוניברסיטת תל-אביב.
נושא עבודת הדוקטור: מנדליזם חברתי: השפעתו של מודל התורשה המנדלי על התעצבותם של מדעי האדם בגרמניה, 1936-1900
(תקציר)
בהנחיית פרופ' שולמית וולקוב ופרופ' חוה יבלונקה

 

דוידה מנו

 מוסמך Ca Foscari University of Venice, Italy

נושא עבודת הדוקטור: המהומות בפיטיליאנו (1799): התנגדות עממית ואלימות אנטי-יהודית (תקציר)
בהנחיית פרופ' בנימין ארבל ופרופ' אלכסנדר גראב-אוניברסיטת מיין

 

מרים נסימוב
בוגרת אוניברסיטת תל-אביב.
מוסמכת אוניברסיטת תל-אביב.
נושא עבודת הדוקטור: יהודי איראני או איראני יהודי? יהודי טהראן בין איראניות, יהדות וציונות, 1925-1979
(תקציר)
בהנחיית פרופ' דוד ירושלמי ופרופ' דוד מנשרי

 

זף סגל
בוגר האוניברסיטה הפתוחה.
מוסמך אוניברסיטת תל-אביב.
נושא עבודת הדוקטור: ייצוג ופרקטיקות של מרחב המדינה. המדינות הבינוניות בגרמניה בשנים 1815-1866
(תקציר)
בהנחיית פרופ' שולמית וולקוב

 

יל-קאונג סונג
בוגר .Gyung Sang National University, Korea
מוסמך האוניברסיטה העברית, ירושלים.
נושא עבודת הדוקטור: ייצוגי הממלוכים במחשבה המצרית המודרנית, 1919-1952
(תקציר)
בהנחיית פרופ' ישראל גרשוני

 

ברנדון פרידמן
בוגר אוניברסיטת ונדרבילט, נאשוויל, ארה"ב.
מוסמך אוניברסיטת תל-אביב.
נושא עבודת הדוקטור: הדינמיקה הפוליטית בין מדינות המפרץ הפרסי ערב הפינוי הבריטי 1968-1971
(תקציר)
בהנחיית פרופ' דוד מנשרי ופרופ' עוזי רבי

 

ג'ואל פרקר
בוגר .Kennesaw State University, USA
מוסמך אוניברסיטת תל-אביב.
נושא עבודת הדוקטור: אכרם אל-חוראני וקץ עידן "פוליטיקת הנכבדים" בסוריה באמצע המאה העשרים
(תקציר)
בהנחיית פרופ' אייל זיסר ופרופ' איתמר רבינוביץ

 

עידו שבואלי
מוסמך אוניברסיטת סורבון, פאריז 4, צרפת.
נושא עבודת הדוקטור: ידידות אצל קיקרו, בין מושג פילוסופי למונח חברתי
(תקציר)
בהנחיית פרופ' בנימין איזק ופרופ' קרלוס לוי- אוניברסיטת סורבון, פאריז 4

 

ערן שמיט
בוגר אוניברסיטת תל-אביב.
מוסמך אוניברסיטת תל-אביב.
 נושא עבודת הדוקטור: האינטרסים של הג'נטרי, כפי שהשתקפו ברשומות הפרלמנט בתקופת שלטונו של אדוארד ה-
III(תקציר)
בהנחיית פרופ' צבי רזי

 

עתליה שרגאי
בוגרת אוניברסיטת תל-אביב.
מוסמכת אוניברסיטת תל-אביב.
נושא עבודת הדוקטור: "מעבר לקשת בענן": הגירה, חיים והזדהויות בקרב אזרחי ארה"ב בקוסטה ריקה, 1980-1945
(תקציר)
בהנחיית פרופ' בילי מלמן ופרופ' רענן ריין

 

גלי תיבון
בוגרת האוניברסיטה העברית, ירושלים.
מוסמכת אוניברסיטת חיפה
נושא עבודת הדוקטור: ההנהגה היהודית של קהילות דרום בוקובינה בגטאות מחוז מוגילב שבטרנסניסטריה והתמודדותה עם השלטון הרומני, 1944-1941
(תקציר)
בהנחיית ד"ר רפאל ואגו

 

בוגרי תשע"ה
(על פי סדר האל"ף-בי"ת)

 

סיון בלסלב
נושא עבודת הדוקטור:   "ג'ואנמרד, פכלי, חניך צופים-גברויות משתנות
באיראן בין השנים 1870 ו1940"
(תקציר)
בהנחיית פרופ' בילי מלמן, ופרופ' דוד מנשרי

 

 

 טל ברמן
נושא עבודת הדוקטור
:"שיתוף הציבור כפרקטיקה המשלבת ידע מקומי
בתכנון מרחבי"
(תקציר)
בהנחיית פרופ' יצחק שנל

 

 

מיכאל ברק
נושא עבודת הדוקטור:"הצופיות בראי השיח הפולמוסי הוהאבי והסלפי
 במצרים ובמשרק (המזרח הערבי): 2001-1967."
 (תקציר)
בהנחיית פרופ' מאיר ליטבק

 

 

רן גולדבלט
נושא עבודת הדוקטור: "תכונות הסביבה העירונית הבנויה והיבדלות בין יהודים וערבים בערים מעורבות" (תקציר)
בהנחיית פרופ' יצחק אומר

 

 

אנדרה דרזנין
נושא עבודת הדוקטור: "דמות המדינה בשיח האינטלקטואלי-פוליטי הפלסטיני בין
השנים 1988-1964"
(תקציר)
בהנחיית פרופ' מאיר ליטבק

 

 

שי הר צבי
נושא עבודת הדוקטור: "מעבדאללה ועד עבדאללה: מדיניות ירדן כלפי
 ירושלים - הקשרים לאומיים ואזורים
" (תקציר)
בהנחיית פרופ' אשר ססר

 

 

 

אן טרייסי
נושא עבודת הדוקטור: "אמונה כוח ואש: משמרות המהפכה האסלאמית באיראן
ומלחמת איראן עיראק
" (תקציר)
בהנחיית פרופ' עוזי רבי ופרופ' דוד מנשרי

 

 

יוסי ישראלי
נושא עבודת הדוקטור: "בין עיון יהודי לנוצרי במאה החמש-עשרה: הבנייתה
של "דוקטורינת קונברסו" בחיבוריו התיאולוגים של פבלו דה-סנטה מריה"
(תקציר)
בהנחיית פרופ' ג'רמי כהן

 

 

רעיה לויתן
נושא עבודת הדוקטור: "בניית מחשב הויצק במכון ויצמן באמצע שנות
ה-50, ההחלטה ותוצאותיה"
(תקציר)
בהנחיית פרופ' ליאו קורי

 

 

יואב לרמן
נושא עבודת הדוקטור:"הסביבה העירונית הבנויה והתפלגות מרחבית של
הולכי רגל: המקרה של תל אביב"
(תקציר)
בהנחיית פרופ' יצחק אומר

 

 

גיא סיטון
נושא עבודת הדוקטור: "רוחות הרפאים של העבר והאתגרים בני הזמן במזרח
התיכון: יחסי ספרד –
ישראל, 1956 – 1992" (תקציר)
בהנחיית פרופ' רענן ריין ופרופ' עוזי רבי

 

 

פיראס עראף
נושא עבודת הדוקטור: "מחסור המים בסוריה בין השנים 1980-2010" (תקציר)
בהנחיית פרופ' גדעון ביגר

 

 

חנה פולין גלאי
נושא עבודת הדוקטור: "שפה, תרבות ועדות: מקרה מבחן של ניצולי שואה
מליטא"
(תקציר)
בהנחיית פרופ' יגאל חלפין, ופרופ' דוד רוסקיס מאוניברסיטת בן גוריון             

  

                 

 

 יורם פריד
נושא עבודת הדוקטור: "התגבשותה והתפוגגותה של תפיסת ההתיישבות
 בצה"ל 1967-1949"
(תקציר)
בהנחיית פרופ' גדעון ביגר

 

 

חיים שולמן
נושא עבודת הדוקטור: "שלוש ערים צמאות: שיטות אספקת המים החדשניות
של טולדו, לונדון ופריס במחצית השנייה של המאה השש עשרה"
(תקציר)
בהנחיית פרופ' בנימין ארבל

 

 

אורן תמם
נושא עבודת הדוקטור: "מיון וקליטה של עולי צפון אפריקה במושבי עולים בעשור הראשון לקיומה של מדינת ישראל" (תקציר)
בהנחיית פרופ' גדעון ביגר

 

 

בוגרי תשע"ו

 

 (על פי סדר האל"ף-בי"ת)

 

ענת ואתורי
בוגרת אוניברסיטת תל-אביב
מוסמכת אוניברסיטת תל-אביב
 נושא עבודת הדוקטורפולין במבחן הסובלנות: יהודים ופרוטסטנטים בקראקוב אחרי הרפורמציה
[תקציר]

בהנחיית: פרופ' מירי אליאב פלדון ופרופ' אלחנן ריינר

 

אופיר וינטר
בוגר האוניברסיטה העברית, ירושלים.
מוסמךאוניברסיטת תל-אביב
נושא עבודת הדוקטור: עיון השוואתי במאבקם של משטרי מצרים וירדן על הלגיטימיות של הסכמי  השלום עם ישראל, 2001-1973 
[תקציר]
בהנחיית: פרופ' אייל זיסר ופרופ' אוריה שביט 

 

עמיר ירוחם
בוגר אוניברסיטת תל-אביב
מוסמךהאוניברסיטה העברית, ירושלים
נושא עבודת הדוקטור:"מוסיקה, חברה ודת ביוון הארכאית" [תקציר]
בהנחיית: פרופ' עירד מלכין

 

צמרת לוי דפני
בוגרת אוניברסיטת בן-גוריון, באר-שבע
מוסמכת אוניברסיטת תל-אביב
נושא עבודת הדוקטור: "מה תעזוב כשתמות? תרבות חומרית ואסטרטגיות של בתים (households) בקרב העלית העות׳מאנית-מקומית בדיארבאקיר במאה ה-18" [תקציר]
בהנחיית: פרופ' מירי שפר-מוסנזון ופרופ' דרור זאבי

 

צ'לסי מיולר
בוגרת Crown College, St. Bonifaeius, Minnesota, USA
מוסמכת אוניברסיטת תל-אביב
נושא עבודת הדוקטור: המפרץ הפרסי בין שתי מלחמות עולם: איראן, בריטניה ונסיכויות הנפט, 1939-1919  
[תקציר]
בהנחיית: פרופ' עוזי רבי ופרופ' דויד מנשרי

 

חן משגב
בוגר אוניברסיטת תל-אביב
מוסמך הטכניון, חיפה
נושא עבודת הדוקטור: "אקטיביזם מרחבי בעיר: נקודות מבט של גוף, זהות וזיכרון" [תקציר] 
בהנחיית: פרופ' טובי פנסטר

 

קלאודיה שטרן
בוגרתDiego Portales University, Chile
מוסמכת אוניברסיטת תל-אביב
נושא עבודת הדוקטור: בין השמיים לארץ: מגזרי הביניים- זהויות מקוטעות בסנטיאגו דה צ'ילה (1932-1962)
[תקציר] 
בהנחיית: ד"ר חררדו לייבנר

 

נחום שילה
בוגר אוניברסיטת תל-אביב
מוסמך אוניברסיטת תל-אביב
נושא עבודת הדוקטור"אליטות ותמורות חברתיות: היווצרות המדינה הסעודית השלישית בתקופת איבן סעוד, 1901- 1951" [תקציר] 
בהנחיית: פרופ' עוזי רבי ופרופ' יוסף קוסטינר ז"ל