הפורום ע"ש זאב רובין

 

 הפורום על שם זאב רובין
מפגש החוקרים של ביה"ס להיסטוריה בערבי יום ג'

 

 פורום רובין הוא מפגש החוקרים המרכזי של ביה"ס להיסטוריה. הפורום נושא את שמו של פרופ' זאב רובין (2009-1942) שנפטר בטרם עת, כדי להנציח את זכרו ולהאציל מדמותו ורוחו כהיסטוריון חשוב, כמלומד רב-פעלים, וכמורה אהוב.

הפורום מאורגן על ידי תלמידי המחקר של ביה"ס והוא מיועד לתלמידי כל המגמות בו. הוא גם פתוח לקהל הרחב. הפורום פועל כבמה בין-תחומית לקידום השיח בסוגיות היסטוריות מגוונות, במטרה להעשיר את הכלים המשמשים את תלמידי ביה"ס המחקרם.

הפורום משמש במה לחוקרים צעירים הנמצאים בשלבים מתקדמים של מחקרם, ומאפשר להם להציג את טענותיהם העיקריות, לצד ניתוח מתודולוגי ותיאורטי שיקשור את הדיון לדיסציפלינות רחבות יותר.

 

הפורום מתכנס אחת לשבועיים בימי ג',
18:15 - 20:00, חדר 449 , בבנין גילמן.

 

למידע על הפורום ניתן לפנות ל- kaufman.noa@gmail.com

 תכנית סמסטר א' פורום רובין תשע"ז

 תכנית סמסטר ב' פורום רובין תשע"ז

 

תכנית שנתית – שנים קודמות:

תשע"ו

תשע"ה

תשע"ד

תשע"ג

תשע"ב

תשע"א