מלגות קיום

ביה"ס להיסטוריה מעניק מלגות קיום לסטודנטים מצטיינים של בית הספר, שלהערכת מוריהם יש להם פוטנציאל ממשי להשתלבות עתידית במחקר ובהוראה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. מטרת המלגות היא לאפשר למקבליהן להקדיש את זמנם למחקר ולכתיבת עבודת הדוקטורט. מלגות קיום מוענקות על פי רוב לתקופה של שלוש עד ארבע שנים. המשך מתן המלגה מותנה בהתקדמות ממשית של התלמיד במחקרו, ובמשאבים שיעמדו כל שנה לרשות ביה"ס.

 

ביה"ס להיסטוריה יעניק במקרים מסויימים מתן מלגות גם לתלמידים חדשים אשר מבקשים להרשם ולהתחיל את לימודיהם לקראת הדוקטורט. תלמידים, שהישגיהם היו בולטים במיוחד בלימודי התואר הראשון והשני, מוזמנים לפנות בעת ההרשמה ולברר על האפשרות לקבלת מלגת קיום. עם זאת העדפה תינתן לתלמידים שכבר הוכיחו את הצטיינותם כתלמידים רשומים בביה"ס.

 

החלטות על מתן מלגות מתקבלות פעם בשנה לפני חודשי הקיץ. תלמידי ביה"ס יקבלו הודעה על המועד שבו יש לפנות בבקשה למלגה. ניתן לפנות אך ורק ע"י שליחת הטפסים המופיעים למטה.

 

טופס בקשה להמשך קבלת מלגת קיום

טופס בקשה לקבלת מלגת קיום חדשה