מלגות קיום

 

ביה"ס להיסטוריה מעניק מלגות קיום לסטודנטים מצטיינים במיוחד, ולמי שלהערכת מוריהם יש בו פוטנציאל ממשי להשתלבות עתידית במחקר והוראה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. מטרת המלגות היא לאפשר למקבליהן להקדיש את מיטב זמנם למחקר ולכתיבת עבודת הדוקטורט.

 

מלגות קיום מוענקות לרוב לתקופה של שלוש עד ארבע שנים, כשהמשך מתן המלגה מותנה בהתקדמות ממשית של התלמיד במחקרו, ובמשאבים שיעמדו כל שנה לרשות ביה"ס. על-פי החלטת הנהלת האוניברסיטה והועדה לתקצוב ותכנון (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה, לא תינתן מלגת קיום בשנה החמישית ללימודים מתקציב האוניברסיטה. במקרים מיוחדים יוכלו סטודנטים לקבל תמיכה נוספת מתקציבי המחקר של המנחה או של קרנות אחרות.

 

ביה"ס להיסטוריה שוקל בחיוב מתן מלגות גם לתלמידים חדשים אשר מבקשים להרשם ולהתחיל את לימודיהם לקראת הדוקטורט. תלמידים, שהישגיהם היו בולטים במיוחד בלימודי התואר הראשון והשני, מוזמנים לפנות בעת ההרשמה ולברר על האפשרות לקבלת מלגת קיום. חשוב לציין, עם זאת, שברוב המקרים ביה"ס יעדיף לתת מלגות לתלמידים שכבר הוכיחו את הצטיינותם כתלמידים רשומים בביה"ס, ואשר המנחה שלהם יכול להעיד על התקדמותם מאז נרשמו והתחילו לעבוד לדוטקורט.

 

החלטות על מתן מלגות מתקבלות פעם בשנה לפני חודשי הקיץ. תלמידי ביה"ס יקבלו הודעה מפורשת על המועד שבו יש לפנות עם בקשה למלגה. ניתן לפנות אך ורק ע"י שליחת אחד הטפסים המופיעים למטה.

לחצו כאן להורדת:

 

טופס בקשה להמשך קבלת מלגת קיום

טופס בקשה לקבלת מלגת קיום חדשה