מענקי מחקר

בית הספר מעודד פניות לקרנות חוץ  לצרכי נסיעות  מחקר. במידת הצורך, יעניק בית הספר מספר מצומצם של מענקי מחקר לצורכי נסיעה לחו"ל בשיעורים נמוכים, העשויים לכל היותר לסייע לתלמיד/ה, אך לא להוות מקור יחיד למימון הנסיעה והשהות בחו"ל.