נורוז 2015

 


ACIS PAST EVENTS 


הזמנות מאוחד

 

------------------------------------2017-------------------------------------

 

♦ January 10, 2017 – Iran Forum hosted Iris Gilad, a Ph.D. candidate at TAU on: "Silence Befits her: Gender Protest in the Art of Shirin Neshat".

♦ February 2, 2017 – Iran Forum held a special session hosting Mr. Maziar Bahari, an Iranian-Canadian journalist, filmmaker and human rights activist on: "Iranian Politics and the New Trump Administration". Participants: Prof. David Menashri and Prof. Meir Litvak.

♦ March 2, 2017- An international conference in collaboration with the INSS, The Institute for National Security Studies on: "Iran and a New Strategic Era in the Middle East".

♦ May 9, 2017- Iran Forum hosted Dr. Raz Zimmt, a research fellow at the ACIS on: "Continuity or Change? The Election in Iran".

♦ May 16, 2017- A special event for the launching of the book: "Martyrdom and Sacrifice in Islam: Theological, Political and Social Contexts", Edited by Meir Hatina and Meir Litvak. Guest lecturers: Prof. Aviad Kleinberg, TAU, Dr. Mira Zuref, TAU and Dr. Meir Hatina, HUJI.

♦ June 22, 2017 – Iran Forum hosted Dr. Elisheva Machlis, on: " The Mystical Alternative as a Bridge between Sunni and Shii Islam".

------------------------------------2016-------------------------------------

 

12 בדצמבר 2016 -פורום איראן אירח את ד"ר דורון יצחקוב שהרצה על הנושא: ח'ומיני וישראל: מנאום העשורא ב-1963 ועד המהפכה האסלאמית. 

 April 5, 2016 – Iran Forum hosted Dr. Alisa Fainberg, a post-doctoral fellow at the ACIS,on: "A Green Bird over the Red Tulip: Comparing Iran and ISIS Propaganda."

 April 10, 2016- Iran Forum held a special session hosting Dr. Domenico Agostini from The Van Leer Jerusalem Institute on: "Iranian Nationalism and Zoroastrian Identity in Late Sasanian and Early Islamic Iran."

 May 8-9, 2016- An international conference in collaboration with the Africa Center at Ben-Gurion University of the Negev, The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies at Tel Aviv University and The Chaim Herzog Center for Middle East Studies and Diplomacy on: "Islam in Africa: Continuities, Challenges and Changes." 

The conference hosted Dr. Eric Lob from Florida International University, Dr. Miriam Nissimov from ACIS, Dr. Abdul Mumin-Saad from Federal College of Education in Nigeria, Dr. Terje Ostebo from the University of Florida and Dr. Samir Ben-Layashi from The Hebrew University of Jerusalem.

 May 30, 2016- Iran Forum hosted Prof. Meir Litvak on: "Iranian Politics Following the Elections: Have the Moderates Won?"

 June 7, 2016 – Iran Forum hosted Dr. Liora Hendelman-Baavur on: " Small Newspapers, Big Revolution: the Women's Press in the Late Qajar Era."

------------------------------------2015-------------------------------------

 
 

 November 12, 2015- A special event marking the retirement of  Professor David Yeroushalmi. Speakers: Dr. Miriam Nissimov on: "The Jewish Community in Kashan as viewd by Jewish Newspapers in Iran", Prof. Meir Litvak on: "Anti- Semitism in Iran- Continuity and Change."

 December 10, 2015 – Iran Forum hosted Nimrod Zagagi, a PhD candidate at TAU on: "A City and a Frontier: Abadan 1910-1946."

 January 4, 2015 – Iran Forum hosted Dr. Raz Zimmt, a research fellow at the ACIS on: "From the Atom to McDonalds: Politics and Society in Iran after the Nuclear Agreement."

April 28, 2015 - a meeting of Iran Forum was dedicated to "New Perspectives on Zoroastrianism in Iran", Guest Lecturers Samuel Thrope of the National Library of Israel & Domenico Agostini of the Van Leer , was Jerusalem Institute. The session was held at The Dr. Habib Levy Collection for Jewish Iranian History and Heritage at the Gruss-Wiener Building, 16:15-17:45 
 

13 באפריל 2015 -  המפגש התשיעי של קבוצת המחקר המשותפת של מרכז לבציון, האוניברסיטה העברית בירושלים ומרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב, "צופיות בעת החדשה – אוניברסליות אסלאמית אל מול אתגר הקנאות הדתית", התקיים בבניין רבין – המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, קומה 1, חדר 1003, קמפוס הר הצופים. למידע נוסף ולמועדי המפגשים הבאים הקש/י כאן 


19 במרץ 2015 -  פורום איראן קיים ערב מיוחד וחגיגי לרגל הנורוז, ראש השנה האיראני, במסגרתו הרצתה גב' אסתר שקלים על "הנורוז, ראש השנה הפרסי הקדום כמקור לחגים רוז-י בג', המימונה והסהרנה". שולחן נורוז הוצג במסגרת האירוע. המפגש החגיגי התקיים בחדר 133, בנין גילמן, 19:45:18:15.  לתמונות מהאירוע הקש/י כאן


18 במרץ 2015 -  פורום איראן אירח את עמנואל אוטולנקי, העמותה להגנת דמוקרטיות, בנושא "כיצד איראן חומקת מהסנקציות". המפגש התקיים בחדר 133, בנין גילמן, 13:45-12:15.


16 במרץ 2015 -  פורום איראן אירח את מנצור מועדל, המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת מרילנד, בנושא "". המפגש התקיים בחדר 150, בנין גילמן, 13:45-12:15.

 

------------------------------------2014-------------------------------------

 

November 27, 2014 - Iran Forum  session on "The Mashhadi Community in New York - Issues of Identity", with Hilda Nasimi, Barl Ilan University, was held in room 133, 18:15-19:45


May 19, 2014 - Iran Forum  session with Amin Tarzi, Director, Middle East Studies, US Marine Corps University on the topic: The Internal Debate over Iran's Nuclear Policies, was held in room 133, 18:15-19:45


March 18, 2014 - Iran Forum hosted Brandon Friedman on the topic of "Mohammad Reza Shah and Pax Iranica: Between Strategy and Nationalism in the Persian Gulf, 1968-1971. The meeting was held in Gilman Building, room 133, 18:15-19:45.  


January 13, 2014 - Iran Forum hosted Sivan Balslav who presented a paper on "Masculinity, Westernization and Hegemony in 20th Century Iran". The session was held in room 277, Gilman Building, 18:15-19:45.  


January 6, 2014 Openong session of a workshop "Sufizm in modern times: Islamic universalizm and challenges of the Salafia," co-sponsored by the Nehemiah Levtzion Center for Islamic Studies, the Hebrew University of Jerusalem and the Alliance Center for Iranian Studies, Tel Aviv University. The symposium was held in the Rabin Building, The Mandel Institute for Jewish Studies, Second Floor, Mount Scopus campus, Jerusalem, 16:30-19:15.  


January 5, 2014 - Iran Forum hosted Miriam Nissimiov who presented a paper on "Iranian-Jews or Jewish-Iranians? Iran's Jewry Under the Pahlavis," the session was held in room 133, Gilman Building, 16:15-17:45. 

 

------------------------------------2013-------------------------------------

 

December 26, 2013 - Iran Forum hosted Dr. D. Gershon Lewental on the topic of "the Iran-Iraq War of Words, Memory and Religious History". The lecture was held in room 133, Gilman Building, 18:15-19:45. For further information click here       


December 19, 2013 - the ACIS held the special symposium A Literary Journey to Iran: from Folktales to Modern Novelas. The event was held in Room 277, Gilman Building, 16:15-20:00. To view the program click here   


December 2, 2013 - the ACIS held a special session on the topic of Iran: Toward a New Era in the International Arena. For the program click here 


November 18, 2013 Iran Forum hosted Dr. Irene Schneider, Georg-August Universität Göttingen, on the topic of "Voices of Female Jurists in Iran". The session was held at the Sourasky Central Library, The Dr. Habib Levy Collection for Jewish Iranian History and Heritage, Third floor of the Wiener Building, 16:15-17:45.


October 9, 2013 Iran Forum hosted the political scientist and historian Dr. Mathias Kuentzel on the topic of "Moderate Holocaust Denial in Iran?", the session was held at the Gilman Building, Room 307, 16:15-17:45.


August 6, 2013 - Iran Forum hosted Tabby Davoodi, Executive Director of 30 Years After, in a speciall summer session on "Experiencing Iran Today", held at the Webb Building, Room 102, 14:15.


June 10-12, 2013 - International Workshop: Constructing Nationalism in Iran from the Qajars to the Islamic Republic. Sessions were held at the Gilman Building, Room 133. Click here for the program. 


June 2, 2013 - Iran Forum hosted Dr. Doron Itzchakov on the topic: Iran-Israel Relations 1948-1967 - The Iranian Perspective". The Session was held at the Gross-Wiener Building, Dr. Habib Levy Collection, 18:15-19:45.  


May 27, 2013 An evening of poetry dedicated to Political and Social Poetry in Iran, was held at the Gross-Wiener Building, Dr. Habib Levy Collection, 18:00-19:30.  


May 19, 2013 - Book launch event "Behind the Silk Curtain - Nations and Jewish Communities in Central Asia: Iran, Afghanistan, Bukhara", by Benzion David Yehoshua-Raz. The event was held in Hebrew. Room 003, Dan David Building, TAU, 18:15-19:45 


April 24, 2013 - Book launch event "The Persian Cossack Brigade, 1879-1921" by Dr. Nugzar Ter-Oganov. The event was held in the Gilman building, room 449, 18:15. Read more...   


 April 17, 2013 - The ACIS unveiling ceremony of the honarary placard for the Iranian American Jewish Federation (IAJF).  


 April 10, 2013 - Iran Forum hosted Dr. Tamar Eilam Gindin on the topic: "Worthless Asmodeus: Iranian Influences on Hebrew & on Judaism", Gilman Building, Room 133, 18:15-19:45. 


March 6, 2013 - Iran Forum hosted a session with Dr. Rami Regavim, ACIS research fellow, on the topic of "Iran's Upium Trade: a New Perspective on the Economic History of Iran". The session was held in room 133, Gilman Building, 18:15-19:45.  

 
ACIS Iran Pulse no.82: "Mysticism in the Islamic Republic's Political Debate," by Elisheva Machlis, click here>  
ACIS Iran Pulse no.83: "The Recent Protests in Iran and the Cultural Revival of the Royal Past," by Liora Hendelman-Baavur,  click here>
BeeHive, a joint publication of the MDC and the ACIS, presents insights into Arabic, Turkish and Iranian social networks. For the April 2017 issue click here