Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
שישי, 12 פבר' 2016

 החוג מאחל לכל הסטודנטים והסטודנטיות שנת לימודים מוצלחת.

 על אודותינו

החוג להיסטוריה של עם ישראל מציע היכרות רחבה ומעמיקה עם ההיסטוריה היהודית מתקופת המקרא ועד ימינו אלה. הסטודנטים יתוודעו לתולדות עם ישראל לתקופותיו ולמאורעות המכוננים והחשובים שהתרחשו בהן. דגש מיוחד מוענק ללימוד החברה והתרבות היהודית שהתפתחה והתגבשה באזורים גיאו-תרבותיים ובמרכזים השונים שבהם חיו, פעלו, ויצרו היהודים, וכן למפגש רב-הפנים שלהם עם דתות, תרבויות ועמים. תולדות עם ישראל הם גם דרך להכיר פרקים משמעותיים בהיסטוריה הכללית. ההיסטוריה של עם ישראל נבחנת בחוג מפרספקטיבות מגוונות ובאמצעות מקורות ראשוניים וספרות המחקר.

 

 

חדשות והודעות:
 
גולני


הודעות לשנת הלימודים תשע"ו

לצפייה במדריך לכתיבת עבודות בחוג לחץ כאן

לצפייה בידיעון של שנת הלימודים תשע"ו לחץ כאן

לצפייה בשעות הקבלה בחוג בסמסטר א' לחץ כאן

 
לצפייה בלוח הזמנים של שנת הלימודים תשע"ו לחץ כאן

לצפייה בלוח הבחינות של שנת הלימודים לחץ כאן

  

 

Hofmann