OT logo

אוֹת הוא כתב עת שפיט העוסק בשאלות פרשניות, היסטוריוגרפיות ותיאורטיות עכשוויות תוך התמקדות בחקר הספרות העברית והישראלית. לצד מאמרים על הספרות והתרבות המקומית, כתב העת כולל גם מאמרים העוסקים בספרות כללית שיש בהם חידוש פרשני ותיאורטי. מקום מיוחד מוקדש בו לתרגומים של מאמרים תיאורטיים משפיעים ומרכזיים.


 עורכים: מיכאל גלוזמן, מיכל ארבל, אורי ש. כהן

להנחיות להגשת כתב יד לחצו כאן.

לעמוד הפייסבוק שלנו לחצו כאן.

  לרכישת עותקים של כתב העת מלאו את הטופס הזה.

לאחר מילוי הטופס, לחצו כאן כדי לשלם עבור גיליונות 1 ,2, 3 או 4, וכאן עבור רכישת הגיליון האחרון, גיליון 5.