Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
שבת, 20 ינו' 2018

דף הבית

החוג לבלשנות באוניברסיטת תל אביב מציע תכנית לימודים מקיפה ומטפח מחקר מקורי. המחקר המתבצע בחוג עוסק בניסוח מודלים תיאורטיים להסבר תופעות לשוניות בשפות מבוגרים ובשפות ילדים. המחקר זורה אור על טבעה של היכולת הלשונית האנושית, ומנסח את העקרונות הדקדוקיים האוניברסליים ואת העקרונות הקוגניטיביים האחרים הנמצאים בבסיס יכולת זו.

תכנית הלימודים של החוג לבלשנות מכסה את תחומי הבלשנות המרכזיים: תפיסה והפקה של צלילים לשוניים (פונטיקה), מערכת הצלילים הלשוניים (פונולוגיה), מבנה המילה (מורפולוגיה), מבנה המשפט (תחביר), משמעויות ביטויי השפה (סמנטיקה), השפעת גורמים חוץ-לשוניים על התקשורת הלשונית (פרגמטיקה), חקר היכולת הלשונית באמצעות מבדקים התנהגותיים (פסיכובלשנות), רכישת המיומנות הלשונית על-ידי ילדים (רכישת שפה), שיטות מחקר אמפירי (בלשנות ניסויית), פיתוח מודלים חישוביים לשפות טבעיות (בלשנות חישובית) וחקר הבסיס המוחי של היכולת הלשונית (נוירובלשנות).

החוג לבלשנות מקנה לתלמידיו רקע תיאורטי נרחב בתחומי הבלשנות השונים וכלים לחשיבה אקדמית ומחקר מדעי (תיאורטי, ניסויי וחישובי). מעבר לכך, החוג מקנה ידע חיוני למתמחים בתחומים העוסקים בשפה: בינה מלאכותית, תקשורת, קלינאות תקשורת, הוראת שפות, ספרות, תרגום וכו'. גם תלמידים הפונים לענפים שבהם השפה היא כלי רטורי בלבד, כמו פרסום ועריכת דין, יכולים ליהנות מההעשרה שמעניק הידע בבלשנות.

סגל ההוראה של החוג לבלשנות זוכה להכרה בינלאומית, ובוגרי החוג ממשיכים ללימודים מתקדמים באוניברסיטת תל אביב ואף מתקבלים לתכניות דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בעולם.

 
חדשות ואירועים
יום פתוח לקראת שנת הלימודים תשע"ט יתקיים ביום ו' 02.02.18 בין השעות 09:00-13:00. כולכם מוזמנים! מה זה בלשנות? על קצה הלשון • משפה לשפה • ברוכים הבאים


אתר חדש למעבדה למחקר פסיכו- ונוירובלשני! היכנסו עכשיו:
neuroling.tau.ac.ilנוירוביולוגיה של השפה: מסלול לתואר ראשון בביולוגיה ובבלשנות עם הדגש במדעי המוח, במסגרת בית הספר סגול למדעי המוח. קראו עוד.


בלשנות חישובית: מסלול דו-חוגי מובנה לתואר ראשון במדעי המחשב ובבלשנות. קראו עוד.