Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
רביעי, 20 יוני 2018

תואר ראשון

מטרת הלימודים לתואר ראשון בבלשנות היא להקנות לתלמידים בסיס איתן לעיסוק בענפיה השונים של הבלשנות התיאורטית, כולל רקע תיאורטי נרחב וכלים לחשיבה אקדמית ולמחקר מדעי. הידע הנרכש בחוג חיוני לתחומים העוסקים בשפה כגון בינה מלאכותית, תקשורת, קלינאות תקשורת, הוראת שפות, ספרות, תרגום ועוד.

החוג מציע ארבעה מסלולי לימוד:

1. מסלול דו-חוגי: לימודים בחוג לבלשנות ובחוג נוסף באוניברסיטה. לפרטים נוספים, ראו תנאי קבלהמבנה תכנית הלימודים ופירוט הקורסים.

2. לימודי בלשנות חישובית במסלול דו-חוגי מובנה "בלשנות ומדעי המחשב"לפרטים נוספים, ראו תכניות מיוחדות ומבנה תכנית הלימודים.

3. לימודי נוירוביולגיה של השפה במסלול לימודים מובנה "ביולוגיה ובלשנות עם הדגש במדעי המוח" במסגרת בית הספר סגול למדעי המוח: לפרטים נוספים, ראו תכניות מיוחדות ותנאי קבלה.

4. מסלול חד-חוגי בבלשנות: תכנית המיועדת לתלמידים המבקשים להרחיב ולהעמיק את השכלתם בתחומי הבלשנות. הצטרפות למסלול אפשרית החל מן השנה השניה ללימודים. לפרטים נוספים, ראו תנאי קבלה, מבנה תכנית הלימודים ופירוט הקורסים.

אפשרויות תעסוקה: בעלי תואר ראשון בבלשנות מבוקשים בחברות היי-טק העוסקות בין השאר בבינה מלאכותית, בעיבוד שפה טבעית, במנועי חיפוש ובזיהוי דיבור. הלימודים בחוג מקנים ידע חיוני למבקשים לעסוק בתחומי שפה כגון תקשורת, המערך הטיפולי בלקויות שפה ופגיעות ביכולת הלשונית, הוראת שפות, תרגום, כתיבה, פרסום ועוד.

יועץ תואר ראשון: ד"ר אוון-גרי כהן
יועץ המסלול "בלשנות ומדעי המחשב": ד"ר רוני קציר
יועצת המסלול "ביולוגיה ובלשנות": ד"ר איה מלצר-אשר