Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
ראשון, 20 מאי 2018

תואר שני

לימודי התואר השני מקנים לסטודנטים ידע נרחב במודלים תיאורטיים ובשיטות מחקר במגוון תחומי הבלשנות התיאורטית, ובכלל זאת פונטיקה ופונולוגיה, תחביר, סמנטיקה פורמלית, פרגמטיקה, בלשנות חישובית, פסיכובלשנות, נוירובלשנות ורכישת שפה. תכנית הלימודים לתואר השני מעודדת בחינה ביקורתית של תיאוריות ומחקר אמפירי. התכנית מאפשרת לסטודנטים להתמקד בתחום בלשני נבחר, במטרה לבצע מחקר אמפירי שיוביל לכתיבת עבודת הגמר. התכנית לתואר שני מכינה את הסטודנטים ללימודי דוקטורט בבלשנות תיאורטיות או לקריירה מחוץ לאקדמיה בתחומים שבהם ידע בלשני הוא הכרחי, כגון בתעשיית ההיי-טק (בפיתוח אלגוריתמים לתרגום אוטומטי, חיפוש במאגרי מידע, זיהוי דיבור, ניתוח מסמכים ועוד), במערך הטיפולי העוסק בפגיעות ביכולת הלשונית ובלקויות לשוניות אחרות, בחינוך, בהוראת שפה ועוד.

החוג מציע שני מסלולי לימוד לתואר השני.

1. מסלול מחקרי: בנוסף להקניית ידע מעמיק בתחומי הבלשנות השונים, כולל המסלול התמחות באחד התחומים, ביצוע מחקר וכתיבת עבודת תיזה.

2. מסלול עיוני: מסלול זה מאפשר לתלמידים  להרחיב ולהעמיק את השכלתם הבלשנית, אך אינו מוביל לכתיבת עבודת מחקר. בעלי תואר שני במסלול זה המבקשים להמשיך ללימודי התואר השלישי בחוג יחוייבו בהגשת עבדות מחקר.

לפרטים נוספים ראו תנאי קבלה, מסלולי לימוד וקורסי תואר שני.
יועצת התואר השני: פרופ' ג'וליה הורבט