Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
שני, 21 מאי 2018

תואר שלישי

סטודנטים יכולים להירשם ללימודי דוקטורט בתחומי המחקר השונים בבלשנות תיאורטית. על המועמדים לבחור מנחה (אחד או יותר) ולקבל את הסכמתו/ה עם כניסתם לתכנית. המנחים מדריכים את הסטודנטים בבחירת הקורסים שבהם עליהם להשתתף, ומלווים אותם בתהליך כתיבת הצעת המחקר לדיסרטציה. הצעת המחקר נשלחת לקוראים חיצוניים. לאחר אישורה, הסטודנטים ממשיכים בביצוע המחקר ובכתיבת עבודת הדוקטורט. לאורך כל התהליך, הסטודנטים מקבלים הדרכה והנחיה אישית. החוג מקדם מחקר מקורי, לעתים קרובות בין-תחומי, ומאפשר לסטודנטים השתתפות פעילה בעבודת המחקר במעבדות החוג ובפרוייקטים של חברי הסגל הבכיר. הסטודנטים משתתפים בקולוקוויום הבינתחומי לחקר השפה והיכולת הלשונית, שבו מרצים מוזמנים, חברי סגל וסטודנטים מתקדמים מציגים את תוצאות מחקריהם, ודנים בנושאים הנתונים במחלוקת. דוקטורנטים בחוג זוכים במלגות יוקרתיות, מציגים את תוצאות מחקריהם בכנסים בינלאומיים ואף מפרסמים בכתבי עת מדעיים. 

החוג מציע לימודים לתואר השלישי דרך המסגרת האדמיניסטרטיבית של בית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי המדע. קבלה לתכנית הדוקטורט בבלשנות דורשת תואר שני (בציון 85 לפחות) עם תיזה בבלשנות (בציון 85 לפחות). מועמדים שאינם עומדים בדרישות יכולים להשתלב בלימודי השלמה. לפרטים נוספים, ראו עמוד תלמידי מחקר ומלגות. ייעוץ למועמדים: פרופ' ג'וליה הורבט

מועמדים המעוניינים בלימודי דוקטורט בתחום הנוירובלשנות יכולים גם להגיש את מועמדותם לתואר שלישי במסגרת בית הספר סגול למדעי המוח. לפרטים נוספים, ראו הגשת מועמדות. ייעוץ למועמדים: ד"ר איה מלצר-אשר