Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
ראשון, 20 מאי 2018

תכניות מיוחדות

החוג לבלשנות מציע שתי תכניות בינתחומיות מובנות: (1) בלשנות חישובית: מסלול דו-חוגי לתואר ראשון בבלשנות ובמדעי המחשב; (2) נוירוביולוגיה של השפה: מסלול לימודים לתואר ראשון בביולוגיה ובבלשנות עם הדגש במדעי המוח, במסגרת בית הספר סגול למדעי המוח.

בלשנות חישובית: מסלול דו-חוגי לתואר ראשון בבלשנות ובמדעי המחשב

תחום הבלשנות החישובית עוסק בפיתוח כלים חישוביים להתמודדות עם שפה טבעית. העניין במבנה הלוגי והחישובי של שפה טבעית מלווה את מדעי המחשב מראשיתם, כמו גם העניין היישומי בפתרונות אלגוריתמיים למגוון אתגרים הקשורים לתרגום אוטומטי, חיפוש במאגרי מידע, ניתוח מסמכים, זיהוי דיבור ועוד. ההתפתחויות בתחום המידע והתקשורת מאז שנות התשעים של המאה הקודמת הוסיפו לעיסוק האקדמי בבלשנות החישובית גם עניין הולך וגובר בעולם ההיי-טק.

המסלול הדו-חוגי המתואם "מדעי המחשב ובלשנות" מקנה תואר ראשון בשני התחומים ומכשיר סטודנטים מצטיינים הן כשלב ראשון בקריירת מחקר אקדמית והן למטרת השתלבות עתידית בתעשיית ההיי-טק. הלימודים מבוססים על עמידה בדרישות החוגים מדעי המחשב ובלשנות. התכנית בבלשנות מואצת ביחס לתכנית הרגילה ומובילה את הסטודנטים במהירות לקורסים מתקדמים בבלשנות פורמלית.

הקבלה לתכנית מבוססת על עמידה בדרישות הקבלה של שני החוגים. התלמידים יזכו לליווי של חונך אישי. לפרטים נוספים, ראו מבנה תכנית הלימודים.

יועץ התכנית: ד"ר רוני קציר

 

נוירוביולגיה של השפה: מסלול לימודים לתואר ראשון בביולוגיה ובבלשנות עם הדגש במדעי המוח, במסגרת בית הספר סגול למדעי המוח 

נוירובלשנות, חקר המוח מן ההיבט השפתי, וחקר הגנטיקה של היכולת הלשונית הם תחומי מחקר משגשגים בשני העשורים האחרונים. התכנית בביולוגיה ובבלשנות באה לענות על הביקוש בהשכלה הבינתחומית הנחוצה לעיסוק בתחומים אלו. תחום הנוירובלשנות עוסק בחקר התהליכים המוחיים המעורבים בהפקת שפה טבעית ובהבנתה, על כל מרכיביהם: עיבוד צלילים לשוניים, קידוד משמעות המילים, יצירת משפטים בעלי מבנים מורכבים ועוד. הענף נשען על מתודולוגיות ומודלים תיאורטיים מתחומים שונים: בלשנות, מדעי המוח, פסיכולוגיה קוגניטיבית ועוד. המחקר הנוירובלשני מתבצע הן באמצעות מדדים התנהגותיים כגון זמני תגובה והן באמצעות טכנולוגיות מתקדמות כגון הדמייה בתהודה מגנטית (fMRI ו- EEG) המאפשרות התחקות אחר פעילות מוחית בזמן אמת. תחום הגנטיקה של השפה חוקר את האופן שבו מקודדת היכולת הלשונית בגנום האדם ואת התפתחות היכולת הלשונית במין האנושי.

המסלול בביולוגיה ובבלשנות מקנה ידע מעמיק בביולוגיה, במדעי המוח ובבלשנות תיאורטית, הן כשלב ראשון בקריירת מחקר אקדמית בכל אחד מן התחומים הללו והן למטרת השתלבות עתידית במערך הטיפולי בלקויות שפה ובפגיעות ביכולת הלשונית, בתחומי שפה אחרים, במוסדות רפואיים, במחקר ובפיתוח של בינה מלאכותית ובתעשיות טכנולוגיה עילית בכלל, בתעשיות מבוססות-ביולוגיה, בתעשיות ביו-טכנולוגיות, בתחום החינוך ועוד.

התלמידים יזכו לליווי של חונך מסגל בית הספר למדעי המוח. מספר מלגות יחולקו לתלמידים מצטיינים בסוף כל שנה אקדמית. לפרטים נוספים, ראו מבנה תכנית הלימודים.

יועצת התכנית: ד"ר עינת שיטרית