Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
שלישי, 22 מאי 2018

אירועים בעבר

2018

02.02.18  יום פתוח באוניברסיטת תל אביב לקראת שנת הלימודים תשע"ט. מה זה בלשנות? על קצה הלשון • משפה לשפה • ברוכים הבאים • תלמידי החוג.

2017

01.01.17  הרצאה שמינית בסדרת הרצאות לקהל הרחב. הדס זיידנברג | פרוזודיה - המוזיקה של הדיבור.

08.01.17  הרצאה תשיעית בסדרת הרצאות לקהל הרחב. פרופ' אותי בת-אל | עיכובים ולקויות בשלבים מוקדמים של רכישת שפה.

15.01.17  הרצאה עשירית בסדרת הרצאות לקהל הרחב. ד"ר עינת שיטרית | כמה מילים לשלג יש לאסקימוסים? על יחסי שפה-חשיבה.

03.02.17  יום פתוח באוניברסיטת תל אביב לקראת שנת הלימודים תשע"ח.

06.02.17  הכינוס הבינלאומי ה-5 לתלמידי מחקר העוסקים בגישות שונות בבלשנות (IGDAL). תכנית הכנס.

16-17.10.17  הכינוס ה-33 של האגודה הישראלית לבלשנות תיאורטית (IATL). תכנית הכנס

2016

05.02.16  יום פתוח באוניברסיטת תל אביב לקראת שנת הלימודים תשע"ז.

25.05.16-02.06.16  מיני קורס עם פרופ' גוליילמו צ'ינקווה, אוניברסיטת ונציה. קראו עוד.

15-16.06.16  הכנס הבינלאומי השני לבלשנות מבוססת-שימוש (Usage-based Linguistics) מטעם אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית. קראו עוד.

06.11.16  הרצאה ראשונה בסדרת הרצאות לקהל הרחב. פרופ' טלי סילוני | מה זה 'בלשנות'? המהפך.

13.11.16  הרצאה שנייה בסדרת הרצאות לקהל הרחב. ד"ר איה מלצר-אשר | זה הכל בראש: הבסיס המוחי של היכולת הלשונית.

20.11.16  הרצאה שלישית בסדרת הרצאות לקהל הרחב. ד"ר נירית קדמון | על 'לא אמרתי', 'לא התכוונתי' ו'דבריי הוצאו מהקשרם'.

27.11.16  הרצאה רביעית בסדרת הרצאות לקהל הרחב. פרופ' מירה אריאל | "קפה או תה?", "קפה או משהו?"

04.12.16  הרצאה חמישית בסדרת הרצאות לקהל הרחב. ד"ר אוון כהן | איך קוראים לך? גורמים דקדוקיים וחוץ-דקדוקיים בהסגלה של שמות.

11.12.16  הרצאה שישית בסדרת הרצאות לקהל הרחב. ד"ר אירנה בוטוויניק | עברית קשה שפה? לאו דווקא: טבעה הפלאי של רכישת שפת אם.

18.12.16  הרצאה שביעית בסדרת הרצאות לקהל הרחב. נועה ברנדל | השפעת שפת האם על רכישת שפה שנייה.

11-15.12.16  קורס חורף בפונולוגיה בשיתוף אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית. קראו עוד.

2015

13.02.15  יום פתוח באוניברסיטת ת"א לקראת שנת הלימודים תשע"ו.

07.05.15  יום עיון בבלשנות: בלשנות, שפה ומוח. קראו עוד.

2014

07.02.14  יום פתוח באוניברסיטת ת"א לקראת שנת הלימודים תשע"ה.

13.03.14  סימפוזיון בנושא שפה ומח. קראו עוד.

24.04.14  כנס תלמידי המחקר השני לזכרה של טניה ריינהרט. תכנית הכנסfacebook-logo

02.11.14  הרצאה ראשונה בסדרת הרצאות לקהל הרחב: ד"ר אוון כהן | מותר האדם מן הבהמה? על דוברים ודבורים ומה שביניהם.

09.11.14  הרצאה שנייה בסדרת הרצאות לקהל הרחב: ד"ר איה מלצר-אשר | זה הכל בראש: הבסיס המוחי של היכולת הלשונית.

16.11.14  הרצאה שלישית בסדרת הרצאות לקהל הרחב: ליאור אורדנטליך | פסיכובלשנות: ממשק השפה והקוגניציה.

23.11.14  הרצאה רביעית בסדרת הרצאות לקהל הרחב: ד"ר רוני קציר | חישוב, צירופי מקרים ולמידה.

30.11.14  הרצאה חמישית בסדרת הרצאות לקהל הרחב: ד"ר אוון כהן | עברית בהיבט אוניברסלי: מילים שאולות, כינויי חיבה ועוד.

07.12.14  הרצאה שישית בסדרת הרצאות לקהל הרחב: פרופ' אותי בת-אל | המילים שאנו "בונים": היצירתיות ומיגבלותיה.

14.12.14  הרצאה שביעית בסדרת הרצאות לקהל הרחב: ד"ר גלית אדם | עיכובים ולקויות בשלבים מוקדמים של רכישת שפה.

16-18.12.14  סדנת UMD-TAU: למידת פונולוגיה וכינויי גוף חוזרים. אוניברסיטת תל אביב בשיתוף עם אוניברסיטת מרילנד.

28.12.14  הרצאה שמינית בסדרת הרצאות לקהל הרחב: ד"ר אירנה בוטויניק | רכישת שפה זרה: למה לא ללמוד עברית כשלהיות קטן?!

04.01.15  הרצאה תשיעית בסדרת הרצאות לקהל הרחב: ד"ר רועי גפטר | עוד מדברים ב-ח' ו-ע'? על שפה וזהות בישראל העכשווית.

11.01.15  הרצאה אחרונה בסדרת הרצאות לקהל הרחב: פרופ' מירה אריאל | "קפה או תה?", "קפה או משהו?"

 2013

15.02.13  יום פתוח באוניברסיטת ת"א לקראת שנת הלימודים תשע"ד.

17.03.13  טקס חלוקת מלגות על שם יוחנן גודלמן ז"ל. המלגות הוענקו לתלמידי תואר שני מצטיינים בחוג לבלשנות בשנת הלימודים תשע"ג. קראו עוד.

11.04.13  כנס תלמידי מחקר לזכרה של טניה ריינהרט. תכנית הכנס.

02.06.13  טקס הענקת תואר ד"ר לשם כבוד לפרופ' רות ברמן מטעם אוניברסיטת חיפה.

20.10.13  הרצאה ראשונה בסדרת הרצאות לקהל הרחב: פרופ' טל סילוני | מה זה 'בלשנות'? המהפך.

27.10.13  הרצאה שנייה בסדרת הרצאות לקהל הרחב: פרופ' אותי בת-אל | טבע וסביבה: בין המולד לנלמד.

03.11.13  הרצאה שלישית בסדרת הרצאות לקהל הרחבד"ר רוני קציר | שפה, למידה וחישוב.

10.11.13  הרצאה רביעית בסדרת הרצאות לקהל הרחבד"ר אוון כהן | איך קוראים לך? גורמים באדפטציה של שמות. 

17.11.13  הרצאה חמישית בסדרת הרצאות לקהל הרחב: ד"ר אירנה בוטויניק | עברית קשה שפה? טבעה הפלאי של רכישת שפת אם.

24.11.13  הרצאה שישית בסדרת הרצאות לקהל הרחב: ד"ר אורנה פלג | הבנת שפה בשתי מחציות המוח.

08.12.13  הרצאה שביעית בסדרת הרצאות לקהל הרחב: ד"ר איה מלצר-אשר | איזורי שפה במוח: מיתוס או מציאות?

15.12.13  הרצאה שמינית בסדרת הרצאות לקהל הרחב: ד"ר גלית אדם | ממלמול למילים: כיצד מתחילים ילדים לדבר? 

22.12.13  הרצאה תשיעית בסדרת הרצאות לקהל הרחב: ד"ר נירית קדמון | על 'לא אמרתי,' 'לא התכוונתי' ו-'דבריי הוצאו מהקשרם.'

29.12.13  הרצאה אחרונה בסדרת הרצאות לקהל הרחב: פרופ' רות ברמן | רכישת שפת אם והתפתחותה מן הגיל הרך ועד לבגרות.

2012

19.03.12  טקס חלוקת מלגות על שם יוחנן גודלמן ז"ל. המלגות הוענקו לתלמידי תואר שני מצטיינים בחוג לבלשנות בשנת הלימודים תשע"ב. קראו עוד.

16-17.10.12  הכנס ה-28 של האגודה הישראלית לבלשנות תיאורטית (IATL) נערך באוניברסיטת תל אביב. תכנית הכנס.

21.11.12  טקס חלוקת פרס א.מ.ת 2012: בין הזוכים, פרופ' רות ברמן, החוג לבלשנות. קראו עוד.