Sunday, 28 May 2017

מידע ותכניות לשנת הלימודים הבאה - תשע"ח, יהיו זמינים בסוף חודש אוגוסט 2017

היום הראשון ללימודים בסמסטר א': 30.10.2016
היום הראשון ללימודים בסמסטר ב': 13.3.2017

הפקולטה למדעי הרוח שמחה להזמין אתכם – שוחרי תרבות ודעת - למסע של הרחבת אופקים בשנת הלימודים תשע"ו. אנו מזמינים אתכם להיחשף למסע בינתרבותי, מסע בזמן, מסע גיאוגרפי, מסע אל השורשים, מסע אל העבר, מסע של גילוי ושל העשרה.

תכנית "לומדים בגילמן" קיימת למעלה מ-20 שנה בקמפוס המטופח והמרווח של אוניברסיטת תל-אביב. התכנית מושכת אליה מדי שנה אלפי לומדות ולומדים מכל רחבי הארץ ומכל הגילאים.

הנרשמים לקורסים ולסדרות אינם נדרשים בבחינות קבלה, ובחירת הקורסים היא חופשית.

ההשתתפות כרוכה בתשלום ומספר המקומות בקורסים הוא מוגבל בכפוף למגבלות שונות. לפיכך מומלץ להירשם מוקדם ככל שניתן.

נזכירכם כי הלימודים בתוכנית "לומדים בגילמן" אינם מקנים תואר, הכרה אקדמית, זכויות או נקודות מצטברות כלשהן ללימודים לקראת תואר או תעודה אקדמיים.

המשתתפים בתכנית נהנים ממגוון מרתק של הרצאות וקורסים מפי מיטב המרצים והחוקרים המובילים בתחומם.

 קורסי הפקולטה:
מבחר מגוון של קורסים בחוגי הפקולטה, הניתנים לתלמידי תואר ראשון ופתוחים למשתתפי התכנית על בסיס מקום פנוי.

סדרות הרצאות ותכניות מיוחדות:
מקבצים ייחודיים של הרצאות הניתנות על ידי סגל המרצים ביחידות הפקולטה בנושאים מרתקים, מאתגרים, עכשוויים והיסטוריים.

 

אנו מאחלים לכם עניין והנאה בלימודים

תכנית לומדים בגילמן This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


רכזת ועורכת התכנית: גב' גילה משה
מזכירת התכנית: גב' נילי גרשט

בניין גילמן, חדר 151, טלפון: 03-6409789, 03-6407433, פקס 03-6412748

 

 

 

למידע נוסף