Monday, 16 Jul 2018
קוד משתמש

הפקת קוד כניסה למערכת למידה מרחוק (moodle)

כמשתלם/ת באוניברסיטה הנך זכאי/ת לקוד על מנת להשתמש במערכת למידה מרחוק. באמצעות הקוד תוכל/י לקבל את המידע שהמרצים בקורסים יבחרו לפרסם  עם פתיחת הקורס.
מודגש בזה שלא לכל הקורסים נפתחים אתרים וירטואליים.
הנחיות אלו יש לבצע לאחר ביצוע הרישום והתשלום במזכירות התכנית .

  1. טופס אלקטרוני  

סעיף זה מיועד למשתלמים חדשים בלבד. אם למדת אצלינו בעבר ומלאת כבר טופס זה, אין צורך לבצע הליך זה פעם נוספת.
הכנסו לכתובת הרשומה מטה ומלאו את פרטיכם האישיים בטופס רישום לאתר moodle

          http://humanities.tau.ac.il/gilman  (לא ניתן להשתמש באתרים הוירטואליים ללא רישום באתר הנ"ל).

2.      יממה לאחר ביצוע סעיף מס' 1, ישלחו לכתובת הדואר האלקטורני שהוזן בטופס הנ"ל נתונים אלה –
- אישור קליטת נתונים
- אישור רישום לקורסים
- קוד אישי (שם משתמש) וסיסמה.

3.      הכנסו לאתר https://moodle.tau.ac.il/ , בשדה "התחבר" הקישו את שם המשתמש והסיסמה שקיבלתם ותוכלו לעיין בכל חומרי הלימוד שהמרצים בחרו להעלות לאתר.
לקבלת עזרה, פנו למזכירות תכנית לומדים בגילמן טלפון: 03-6409789, 03-6407433.

בהצלחה בתהליך הפעלת הקוד .