Sunday, 24 Jun 2018
אתר למידה מרחוק
  1. אתר Moodle מאפשר גישה מרחוק לחומר הלימודי של הקורסים אליהם נרשמים משתתפי תכנית "לומדים בגילמן".
  2. כתובת האתר:http://moodle.tau.ac.il/ (ללא !!! www).
  3. לאחר ביצוע רישום ותשלום לקורסים במזכירות התכנית, ולאחר שמלאתם את פרטיכם האישיים בטופס האלקטרוני, ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנתם  שם משתמש וסיסמה אישיים.
  4. השתמשו באתר זה, רק לאחר שהמרצה בקורס אליו נרשמתם הודיע מפורשות שחומר הלימוד יועבר באמצעות האתר.  מודגש כי לא לכל הקורסים נפתח אתר בפורטל המערכת.
  5. במסך המתקבל, יש להזין את שם המשתמש והסיסמה שקיבלתם.
  6. לאחר לחיצה על "כניסה", תכנסו למסך שהוא פורטל המערכת. שם תמצאו גישה לקורס שלכם במאגר הידע .
  7. אם נתקלתם בבעיה בפתיחת הקוד והפעלותו, תוכלו להעזר בצוות תכנית לומדים בגילמן.

בהצלחה!!!