Friday, 19 Jan 2018
עלות, תשלום והנחות

מחיר הקורסים
מחיר קורס לסמסטר בהיקף 2 שעות סמסטריאליות: 500 ש"ח
מחיר קורס לסמסטר בהיקף 4 שעות סמסטריאליות: 1,000 ש"ח


אופן התשלום*:
תשלום עד  500 ש"ח    -  2 תשלומים
תשלום עד  1,000 ש"ח -  3 תשלומים
תשלום מעל 1,500 ש"ח -  4 תשלומים
*התשלומים ללא ריבית והצמדה

מנוי שנתי
ניתן לרכוש מנוי שנתי  בסך של 5,000 ש"ח.
רכישת המנוי תאפשר השתתפות ב-15 קורסים של 2 ש"ס במהלך שנת הלימודים תשע"ז.
המחיר אינו כולל השתתפות בסדרות.


הנחות (לא כולל סדרות)
זכאים להנחה על סמך אישורים בלבד*:

עובד קבוע של  אוניברסיטת ת"א -  פטור מתשלום  (חובה להציג כרטיס עובד)

בן זוג של עובד קבוע - 10%
גימלאי של אוניברסיטת ת"א** - 50%
בן זוג של גימלאי האוניברסיטה - 10%
הסדר חדש - הנחה לכל בוגרי אוניסרסיטת תל אביב 10%
חברי ארגון נכי צה"ל - 25%
חברי אגודת ידידי האוניברסיטה - 10%

 

*   אין כפל הנחות. 
** ארגון הסגל האקדמי הבכיר מאפשר לגימלאיו לקבל פטור מלא מתשלום עבור קורסים עד 6 ש"ס בשנה. (קורס סמסטריאלי הינו בן 2 ש"ס).
לקבלת הפטור יש לפנות למשרדי האירגון, לפני ביצוע הרישום במזכירות תכנית לומדים בגילמן.