Wednesday, 26 Sep 2018
טופס רישום

הרישום לקורסים יתחיל בתאריך: 2.9.2018

שימו לב! טפסים שישלחו לפני מועד תחילת מועד הרישום לא יטופלו

אנא מלאו את טופס הרישום בקפידה. רצוי להכין אלטרנטיבה נוספת למקרה שלא יהיה מקום בקורס שביקשתם.

לנוחיותכם, מספר דרכי רישום באמצעות כרטיסי אשראי:

בטלפון:  03-6409789, 03-6407433

בפקס:  03-6412748 (באחריות הנרשם לוודא קבלת הפקס)

בדואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

בעת רישום טלפוני ימולא הטופס ע"י צוות התכנית.

במהלך תקופת הרישום (2.9.2018 - 11.10.2018) יהיו משרדי התכנית סגורים לקבלת קהל והרישום יתקיים באמצעות הטלפון, הפקס והדוא"ל בימים א'-ה' בשעות 09:00 - 14:00

להורדת טופס הרישום