Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
רביעי, 22 פבר' 2017

החוג לפילוסופיה

                    מפתח דימויים

אודות החוג לפילוסופיה

 

החוג לפילוסופיה מציע קורסים כמעט בכל ענף של הפילוסופיה המסורתית והחדישה, ובכלל זה: בלוגיקה, בפילוסופיה של השפה, בתורת-ההכרה ומטאפיסיקה, בפילוסופיה של הנפש וחקר התודעה, בתורת המוסר, בפילוסופיה פוליטית, באסתטיקה, בפילוסופיה של הדת ופילוסופיה יהודית, בפילוסופיה של המדע, בפילוסופיה יוונית ובפילוסופיה של ימי-הביניים.

מאז היווסדו, החוג לפילוסופיה מחוייב לרוח פלורליסטית ומתאפיין בגיוון התחומים שהוא מציע, כמו גם בפתיחות לכיווני מחשבה שונים. ההימנעות מאידיאולוגיה שולטת באה לביטוי היטב במסורות השונות המיוצגות בתכנית הלימודים, כמו גם בכיווני המחקר השונים של אנשי הסגל של החוג. יש בחוג איזון בין המסורת האנליטית וזו הקונטיננטלית, דגש שווה על דיונים עכשוויים ועל מחקר בהיסטוריה של הפילוסופיה, כמו גם אפשרות ייחודית לשלב לימודי פילוסופיה מערבית ומזרחית. באותה מידה שבה אנו מדגישים את החשיבות של בחינת המסורת הפילוסופית על כל היקפה ועומקה, אנו גם בוחנים את האופנים שבהם הפילוסופיה תדיר לובשת צורות חדשות ביחס להתפתחויות תרבותיות, פוליטיות ומדעיות. גיוון זה הופך את החוג לפילוסופיה לייחודי במפה האקדמית בישראל.

תכנית הלימודים בפילוסופיה שואפת להביא לביטוי את הפילוסופיה כתחום של ידע הדורש התמחות קפדנית, כמו גם הכשרה והעמקה בלימוד של מסורת מורכבת ועשירה. בו בעת, אנו תופסים את הפילוסופיה כחלק חשוב של מדעי הרוח, התרבות והמחשבה המדעית. לכן היצע השיעורים של החוג בחלקו פתוח ונגיש לתלמידים רבים אשר אינם מעוניינים בהכשרה פילוסופית מקיפה. בפני התלמידים הבוחרים להתמקד בתחום הפילוסופיה נפרשת תכנית לימודים המובנת בהדרגה ומאפשרת התמחות ומחקר בתחומים השונים של הפילוסופיה. בתקופה שבה לעיתים קרובות נשאלת שאלת הרלוונטיות של מדעי הרוח והחינוך ההומניסטי, אנו מציעים חינוך אשר אינו נדרש לאופק יישום מיידי ומסגרת המאפשרת לימוד לשמו.