על אודות המכון

המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית הוקם בשנת 1985, במסגרת הפקולטות למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת תל-אביב. משנת 2001 הוא נקרא על שמם של אנדראה וצ'רלס ברונפמן, במסגרת הפקולטה למדעי הרוח. החל משנת 2015 נקרא המכון על שמו של מייסדו, שלום רוזנפלד.

פעילות המכון מיועדת לקדם את המחקר הבינתחומי בתולדותיה של העיתונות והתקשורת היהודית על לשונותיה וגווניה הרעיוניים, ואת חקר תהליכי התקשורת ופעולת אנשי התקשורת בחברה היהודית או כלפיה, במשך למעלה משלוש מאות שנה; החל בהופעת העיתון היהודי הראשון (GazetadeAmsterdam בשנת 1672) ועד העיתונות היומית והמגזינית, אמצעי התקשורת האלקטרונים וההיפר מדיה (אינטרנט) בישראל כיום והמקבילים להם בתפוצות.

עיתונות זו, ששיקפה לאורך ההיסטוריה את הבעיה היהודית הרב-תרבותית והפוליטית המשתנה, העידה על תהליכי המודרניזציה בחברה היהודית, אך גם בישרה אותם ונאבקה למענם. תרומתה חשובה אף בהתייצבותה להגנת זכויותיהם האנושיות והאזרחיות של היהודים כפרטים ולמתן ביטוי למעמדם הלאומי עד לכינון מדינת ישראל ומאז ועד היום. למרות הריבוי הלשוני, התרבותי והפוליטי של קיבוצי היהודים בעולם, היא תרמה לגיבוש התודעה המשותפת בעם על אף פיזורם וריבוי דרכי הקיום שלו: כדת, כקבוצה אתנית וכלאום במדינת ישראל. בתור שכזו היא משמשת כמקור להבנת תהליכים היסטוריים וחברתיים בתולדות היהודים בעת החדשה.

מטרתו של המכון היא לעודד את המחקרים העוסקים בתקופות השונות ובהיבטים השונים של היסטוריה זו, ולהביא חלק מפרותיהם לפרסום בכתב העת קשר היוצא לאור פעמיים בשנה ובספרי מחקר היוצאים לאור במסגרת המכון. המכון יוזם ומעודד מפעלים לקידום המחקר, ההוראה ואיסוף המידע בתחום התקשורת היהודית והפצתו. הוא מקיים כנסים אקדמיים וסדרות של הרצאות לקהל הרחב. ברשותו ארכיון הפתוח לחוקרים על פי תאום מוקדם עם מזכירת המכון.

ראשי המכון בעבר ובהווה:

מר שלום רוזנפלד, מבכירי העיתונאים בישראל וחתן פרס ישראל לעיתונות (1986),
מייסד המכון, עמד בראשו בשנים 1998-1985.

פרופ' מיכאל קרן, ראש המכון בשנים 2003-1998.

פרופ' יוסף גורני, ראש המכון בשנים 2011-2005.

פרופ' יעקב שביט, ראש המכון בשנים 2015-2012.

פרופ' מאיר חזן, ראש המכון משנת 2015.