כתב העת 'קשר'

קשר הוא כתב העת האקדמי היחיד בישראל ובעולם, שעוסק בחקר תולדות העיתונות והתקשורת היהודית. כתב העת נוסד בשנת 1987. פעילותו חודשה בשנת 2006 לאחר שלוש שנות הפסקה.

במשך שנות הופעתו רכש לו קשר מעמד ייחודי ומכובד בקרב קהילת החוקרים בתחומים האקדמיים הרלוונטיים, ובקרב הקוראים המתעניינים בנושא בישראל ובתפוצות.

בקשר מתפרסמים מחקרים אקדמיים וסקירות ביקורת על אמצעי התקשורת ואנשי התקשורת היהודיים בכל תקופותיהם ובמרב גווניהם הלשוניים, החברתיים, התרבותיים, הרעיוניים והפוליטיים. מגמת קשר היא לנסות ולשקף את הווייתו הקיומית של העם היהודי בעולם לא רק כ'עם הספר' אלא גם כ'עם העיתון', אשר בכל ריכוזיו הפזורים בעולם הופיעו עיתונים בלשונות היהודים ובשפת ארצות מושבם.

המייסד והעורך הראשון של קשר: ד"ר מרדכי נאור.

עורך קשר: פרופ' גדעון קוץ.