Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
רביעי, 22 פבר' 2017

ברוכים הבאים

 

ברוכים הבאים לתכנית בתלמוד וספרות העת העתיקה

 

תלמידים המבקשים תואר בתלמוד יירשמו לתכנית בתלמוד במסגרת החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד. למבקשים תואר בתלמוד תוצג תכנית ייחודית.

 התלמידים  ילמדו לצד ההתמחות במחשבת חז"ל המפורטת להלן, כלים פילולוגיים והסטוריים יעודיים המאפשרים ניתוח מעמיק  של ספרות חז"ל לגווניה ולסוגיה, המשנה והתוספתא, מדרשי ההלכה והאגדה ושני התלמודים.

מחשבת חז"ל וספרות העת העתיקה

 בהתמחות זו נלמדים שני תחומים: ספרות חז"ל לרבדיה וספרות הבית השני לגווניה. תחומים אלה כוללים את ספרות התורה שבעל-פה בתקופת חז"ל (המשנה, התוספתא, מדרשי ההלכה והאגדה, ושני התלמודים: הבבלי והירושלמי, ואף ספרות הגאונים והראשונים מן התקופה הבתר-תלמודית), ואת ספרות החכמה היהודית, הספרות האפוקליפטית והפסידו-אפיגרפית ומגילות מדבר יהודה בתקופת הבית השני. התמחות בתחום זה מפגישה את התלמיד עם נושאי העיון המרכזיים של מרחב יצירה זה ושל התקופה שהוא משקף: היהדות והנצרות, כיתות וגנוזיס, הלכה ומשפט עברי, זרמים במחשבת חז"ל, התכנים העיוניים של התפילה, מיסטיקה ומאגיה יהודית בתקופת התלמוד והגאונים. שיטת הלימוד היא היסטורית-תרבותית-טקסטואלית: היא מדקדקת בלשון המקורות ומפרשת אותם לפי תנאי הזמן והמקום, וכן עוסקת בהתהוות המקורות, בתולדות הנוסח שלהם ובתולדות האמונות והדעות הנשקפות מהם.