Wednesday, 22 Feb 2017
Home

 התכנית ללימודי תעודה בתרגום ובעריכת תרגום: הכשרת מתרגמים ועורכים מעולים

 

    altראשת התכנית: פרופסור ניצה בן-ארי · חוקרת, מתרגמת, עורכת
כלת פרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת

 · 

התכנית אבלה על פטירתו של פרופ' גדעון טורי, מחלוצי מחקר התרגום בארץ ובעולם

פרופ' גדעון טורי היה ממקימי היחידה למחקר התרבות באוניברסיטת תל אביב ושימש בה פרופסור מן המניין (פרופסור אמריטוס משנת 2010). היה מופקד על הקתדרה לתיאוריה של התרגום ע"ש ברנשטיין. בשנת 1989 ייסד עם ז'וזה לאמבר את כתב-העת הבין-לאומי למחקר התרגום Target, ושימש עורכו עד 2010. 

עסק בעיקר בנושאים הבאים: מגעים בין תרבויות, תורת התרגום, הפונקציה של התרגום במערכות טקסטים מקומיות, נורמות של תרגום, תכנון לשון ותקנונה.

Toury

1942-2016

  • אגודת המתרגמים בישראל מרכינה ראש על פטירתו של פרופ’ גדעון טורי (לקריאה)
  • EST tribute (לקריאה)
  • CETRA - R.I.P. Gideon Toury 1942-2016 (לקריאה)
  •  Tradiling - In memoriam Gideon Toury, pioneer of DTS (לקריאה)

 לאתר האינטרנט של פרופ' טורי - רשימת פרסומים ועבודות נגישות אלקטרונית

 

 

חדשות ואירועים

                                                                  ·

Last Updated on Monday, 19 December 2016 15:40
 

menu_for_gallery