Wednesday, 25 May 2016
Home

 

ההרשמה בעיצומה!!!

 

למבחן קבלה במייל - צרו קשר

עם מזכירות התכנית עוד היום 

   

 

כללי

לימודי התעודה בתרגום ובעריכת התרגום נועדו להכשיר מתרגמים ועורכים.

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון. יש בה שילוב מרתק של לימודי תיאוריה של תרגום וסדנאות מעשיות.

התלמידים יתוודעו למגוון גישות בתורת התרגום ולנורמות של תרגום, ויתנסו בסדנאות לתרגום ולעריכה.

הלימודים יספקו לתלמידים רקע תאורטי רחב ומיומנויות מקצועיות לקראת העבודה בשטח.

  

תנאי קבלה

יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון מכל הפקולטות, שסיימו את לימודיהם בציון "טוב" (80) לפחות.           

כל המועמדים יידרשו להיבחן בבחינת מיון בתרגום, שתעמוד על יכולתם בתרגום ובהבעה.

נדרשת ידיעת עברית ברמה של דובר ילידי, לרבות יכולת כתיבה וניסוח.

חדשות ואירועים

 

היקף הלימודים

היקף הלימודים בתכנית הוא 30 ש"ס (15 קורסים).

במידת הצורך, יחויבו תלמידים בלימודי השלמה בהיקף של 2-4 ש"ס בלשון עברית ו/או לשונות זרות.

לימודי ההשלמה יותאמו ללימודיו הקודמים של התלמיד.

מטרת לימודי ההשלמה היא להעמיד את תלמידי התכנית גופה על בסיס דומה ככל האפשר.

 

משך הלימודים

הלימודים נמשכים שני סמסטרים (שנה אחת).

במידת האפשר, יוכלו תלמידים להתחיל את לימודי התכנית במקביל ללימודי ההשלמה שהם חייבים בהם.

 

ימי הלימודים

לימודי התכנית מתקיימים בימי שני ורביעי בשבוע .

לימודי ההשלמה מתפרסים על פני ימות השבוע כולו.

יש אפשרות לשלב את לימודי ההשלמה בימי שני ורביעי.

 

סיום הלימודים

התלמידים שיסיימו בהצלחה את לימודי התכנית, יקבלו תעודה בתרגום ובעריכת תרגום.

בתעודה לא ירשם ציון סופי, אך תוצג רשימת הקורסים והציונים וההערכות שהתקבלו בהם.

                                              ·

Last Updated on Monday, 21 March 2016 15:10
 

menu_for_gallery