Thursday, 28 Sep 2023
Home תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת שיעורים עיוניים, סדנאות מעשיות וסדרת פגישות עם יוצרים, עורכים ומתרגמים

*לחיצה על כותרת הקורס מקשרת לסילבוס בידיעון

     
        

סמסטר א'

0633302501 - פרקי יסוד בלשון העברית א'

ד"ר אורה עמבר

סמסטר א'

שיעור

ב'

10:00–12:00

רוזנברג

105

0633303601 - מלאכת התרגום לעברית: בעיות יסוד וכלי תרגום

ד"ר עמרי אשר

סמסטר א'

סדנה

ב'

12:00–14:00

רוזנברג

211

0680730301 - מבוא לתורת התרגום

מר שאול לוין

סמסטר א'

שיעור

ב'

14:00–16:00

גילמן

279

0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מהעת העתיקה ועד ימינו **

ד"ר רן הכהן

סמסטר א'

שיעור

ב'

16:00–18:00

גילמן

456

0699400201 - פגישות עם יוצרים מתרגמים ועורכים

       תכנית הפגישות

 

סמסטר א'

שיעור

ב'

18:00–20:00

גילמן

281

0633300801 - תרגום כתוביות לטלוויזיה ולאינטרנט

גב' אהרה זהבית

סמסטר א'

סדנה

ד'

16:00–18:00

רוזנברג

211

0633303801 - סדנה לתרגום טקסטיים עיוניים וקטעי עיתונות

גברת קרן נייזר-כהן
גב' דפנה רוזנבליט

סמסטר א'

סדנה

ד'

18:00–20:00

גילמן

א317

 

 

סמסטר ב'

0633302701 - פרקי יסוד בלשון העברית ב'

ד"ר אורה עמבר

סמסטר ב'

שיעור

ב'

10:00–12:00

רוזנברג

107

0633303501 - סדנה בעריכת תרגום

ד"ר נחמה ברוך

סמסטר ב'

סדנה

ב'

12:00–14:00

רוזנברג

211

0633305001 - בין תרגום ואדאולוגיה

ד"ר עמרי אשר

סמסטר ב'

סדנה

ב'

14:00–16:00

דן-דוד

210

0633306001 - עברית מול אנגלית במילונים דו לשונים ובקורפוסים

ד"ר נועם אורדן

סמסטר ב'

שיעור

ב'

16:00–18:00

גילמן

317

0633303201 - סדנה בתרגום פרוזה אנגלית

מר שאול לוין

סמסטר ב'

סדנה

ב'

18:00–20:00

גילמן

א362

0633302401 - סדנת תרגום עסקי משפטי

גברת קרן נייזר-כהן

סמסטר ב'

סדנה

ד'

16:00–18:00

דן-דוד

101

0633304001 - לוקליזציה

גב' ליאת נוי

סמסטר ב'

שיעור

ד'

18:00–20:00

גילמן

א361

 

   > סדנאות התרגום בתכנית מושתתות על תרגום מאנגלית לעברית.
   > מטלות הקורסים: בקורסים עיוניים - מבחן או הגשת עבודת רפראט; בסדנאות מעשיות - מבחן בית או עבודת בית

 

                                                            ·

Last Updated on Monday, 18 September 2017 20:12
 

menu_for_gallery