על התכנית

התכנית אסיה במונחיה היא למחקר ולימוד ממוקדת בסין, ביפן ובהודו, לאור המסורות עתיקות היומין וההתחדשות המודרנית שלהן, ונעזרת בניתוח השוואתי ובדיאלוגים חוצי-גבולות.

התכנית מחוייבת לעקרונות הבאים:

  • לנהל שיח השוואתי בין שלוש התרבויות הגדולות של אסיה מתוך מטרה להגדיר ולתחום נרטיבים וטרמינולוגיה לחקר אסיה.
  • חקירת גבולות מקובלים - פוליטיים, תרבותיים, לשוניים, אזוריים, דיסיפלינריים ואחרים, והצעת תובנות חוצות-גבולות ובין-תחומיות.
  • שילוב מחקר והוראה בעבודת צוות על פי נושאים בין-אסייתיים משותפים.
  • יצירת זירה להחלפת דעות בין חוקרים לסטודנטים מדיסיפלינות וממיקוד אזורי שונים.
  • טיפוח הדור הבא של החוקרים ויצירת סביבת לימוד ומחקר חדשנית עבורם.
  • מתן תמיכה לסטודנטים מצטיינים בעזרת מלגות.
  • הפיכת הידע לזמין ולנגיש לקהל רחב יותר מחוץ לחוג, באמצעות פרסומים, שיחות, הרצאות, וכנסים פתוחים לציבור.