ידיעון תשס"ט

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

קורסי תכנית הלימודים הקוגניטיביים

גרסה קלאסית / מודרנית

סמינריון אינטגרטיבי - חובה

מסגרת 630

שיטות מחקר (סמינר) 0688.4006
01
ד"ר ברגרבסט דפנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-10 רוזנברג ‏ 002

תחום: בלשנות תיאורטית

מסגרת 620

שיטות במחקר שדה (שו"ת) 0627.4171
01
פרופ' צ'ארלס קיסברת' שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 ווב ‏ 401


לסילבוס המלא
תחביר בן זמננו (שיעור) 0627.4018
01
פרופ' ג'וליה הורבט סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 ווב ‏ 105
פרופ' ג'וליה הורבט סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 105

הקורס יעסוק בהתפתחויות שחלו בתיאוריה התחבירית בעשור האחרון. לאחר דיון קצר במבנה העץ, ובעיקר בקטגוריות הפונקציונאליות השונות שהוצעו במהלך השנים האחרונות, ובויכוח הנטוש סביב שאלת קיומן, נתרכז במפנה המינימליסטי, שחל בשנות התשעים. נדון ברקע לצמיחת הפרוגרמה המינימליסטית, ובעקרונות המנחים אותה. במהלך


לסילבוס המלא
פונולוגיה מתקדמים (פרו"ס) 0627.2166
01
פרופ' אותי בת-אל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 002
פרופ' אותי בת-אל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 002

בקורס זה נלמד ונבקר תאוריות גנרטיביות העוסקות בנושאים הבאים: מבנה ההברה, מערכת ההטעמה, מערכת התכוניות של הצלילים הלשוניים, השפעת הפונולוגיה על מבנה המילה (מורפולוגיה פרוזודית), ומבנה הלקסיקון כפי שהוא מתבטא בקשר בין פונולוגיה למורפולוגיה (פונולוגיה לקסיקלית).

חובות הקורס: קריאה ועבודה


לסילבוס המלא
יסודות הבלשנות התיאורטית (שיעור) 0627.1050
01
גב' איה מלצר, מר ליאור לקס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 281

הקדמה וחזרה: מהי בלשנות תיאורטית?
- מושאי המחקר ודרכי המחקר של הבלשנות התיאורטית לעומת אלו של הבלשנות המסורתית
- אמפיריציזם ורציונאליזם במדע ובבלשנות בפרט
- הנחת מולדות הידע הלשוני והסיבות לה
- דרישות תקיפות מהתיאוריה הבלשנית

המערכת החישובית (תחביר): התחלת בניית


לסילבוס המלא
ת' יסודות הבלשנות התיאורטית (תרגיל) 0627.1050
02
מר ארי דרוקר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10-8 רוזנברג ‏ 102

הקדמה וחזרה: מהי בלשנות תיאורטית?
- מושאי המחקר ודרכי המחקר של הבלשנות התיאורטית לעומת אלו של הבלשנות המסורתית
- אמפיריציזם ורציונאליזם במדע ובבלשנות בפרט
- הנחת מולדות הידע הלשוני והסיבות לה
- דרישות תקיפות מהתיאוריה הבלשנית

המערכת החישובית (תחביר): התחלת בניית


לסילבוס המלא
ת' יסודות הבלשנות התיאורטית (תרגיל) 0627.1050
03
מר ברונו ניסנבוים סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 107

הקדמה וחזרה: מהי בלשנות תיאורטית?
- מושאי המחקר ודרכי המחקר של הבלשנות התיאורטית לעומת אלו של הבלשנות המסורתית
- אמפיריציזם ורציונאליזם במדע ובבלשנות בפרט
- הנחת מולדות הידע הלשוני והסיבות לה
- דרישות תקיפות מהתיאוריה הבלשנית

המערכת החישובית (תחביר): התחלת בניית


לסילבוס המלא
ת' יסודות הבלשנות התיאורטית (תרגיל) 0627.1050
04
גב' דנה עידן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 106

הקדמה וחזרה: מהי בלשנות תיאורטית?
- מושאי המחקר ודרכי המחקר של הבלשנות התיאורטית לעומת אלו של הבלשנות המסורתית
- אמפיריציזם ורציונאליזם במדע ובבלשנות בפרט
- הנחת מולדות הידע הלשוני והסיבות לה
- דרישות תקיפות מהתיאוריה הבלשנית

המערכת החישובית (תחביר): התחלת בניית


לסילבוס המלא
ת' יסודות הבלשנות התיאורטית (תרגיל) 0627.1050
05
גב' ליאור אלמוג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 103

הקדמה וחזרה: מהי בלשנות תיאורטית?
- מושאי המחקר ודרכי המחקר של הבלשנות התיאורטית לעומת אלו של הבלשנות המסורתית
- אמפיריציזם ורציונאליזם במדע ובבלשנות בפרט
- הנחת מולדות הידע הלשוני והסיבות לה
- דרישות תקיפות מהתיאוריה הבלשנית

המערכת החישובית (תחביר): התחלת בניית


לסילבוס המלא
סמינריון: רכישת הפונולוגיה (סמינר) 0627.3233
01
ד"ר גלית אדם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 ווב ‏ 401

הסמינר עוסק בסוגיות הקשורות לרכישת שפת אם מנקודת מבטן של שתי תיאוריות מרכזיות בפונולוגיה: פונולוגיה פרוזודית ותיאוריית האופטימאליות. נבחן תהליכים ותופעות ברכישת שפה החל מהפקת המילים הראשונות, ההתפתחות הפרוזודית ורכישת המורפולוגיה והתחביר. נדון בהנחות של המודלים התיאורטיים לאור נתונים מרכישת שפה


לסילבוס המלא
רכישת שפה (פרו"ס) 0627.2114
01
ד"ר אירנה בוטויניק רתם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 002
ד"ר אירנה בוטויניק רתם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 103

בהינתן מורכבותה של כל שפת אנוש, רכישת שפת-אם יכולה בקלות להיחשב כהישג האינטלקטואלי המרשים ביותר של בן-אדם בימי חייו. העובדה שלהישג זה יש 100% הצלחה היא רק אחת מהעובדות המתמיהות שקשורות לתהליך רכישת השפה.
בתחילת הקורס נכיר את סימני הדרך אותם עוברים כל הילדים בדרכם לרכישת שפת אמם ונעמוד על


לסילבוס המלא
נושאים בתיאורית האופטימליות (סמינר) 0627.3002
01
פרופ' צ'ארלס קיסברת' סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 ווב ‏ 401
פרופ' צ'ארלס קיסברת' סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 ווב ‏ 401


לסילבוס המלא
מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה (סמינר) 0627.3199
01
ד"ר נירית קדמון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-10 ווב ‏ 301

סמינר זה יעסוק במספר נושאים בעלי חשיבות מרכזית בסמנטיקה של שפה טבעית, ויכלול קריאת מאמרים מקוריים בתחומים אלה. נעסוק בתיאוריה של קמפ והיים ) Theory Discourse Representation), באינטנציונאליות ומודאליות (נקרא מעבודתה של אנגליקה קרצר), בגנריות, ברגישות לפולאריות, ואולי בעוד נושא או שניים, כפי


לסילבוס המלא
רכישת שפה (פרו"ס) 0627.2114
01
ד"ר אירנה בוטויניק רתם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 002
ד"ר אירנה בוטויניק רתם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 103

בהינתן מורכבותה של כל שפת אנוש, רכישת שפת-אם יכולה בקלות להיחשב כהישג האינטלקטואלי המרשים ביותר של בן-אדם בימי חייו. העובדה שלהישג זה יש 100% הצלחה היא רק אחת מהעובדות המתמיהות שקשורות לתהליך רכישת השפה.
בתחילת הקורס נכיר את סימני הדרך אותם עוברים כל הילדים בדרכם לרכישת שפת אמם ונעמוד על


לסילבוס המלא
תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי (פרו"ס) 0627.2117
01
פרופ' טל סילוני סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 002
פרופ' טל סילוני סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 001

הקורס מאמץ את ההנחה שייצור (production) ועיבוד (processing) ביטויים לשוניים מתבצעים
באמצעות אותם כלים חישוביים (Computational tools). אם כך, הרי שניתן ללמוד מקשיי עיבוד
(processing difficulties) על אופן פעולתה של המערכת החישובית. בחלקו הראשון של הקורס, נתרכז
במבנים המעוררים קושי


לסילבוס המלא
תר' תחביר מתקדמים (תרגיל) 0627.2117
02
גב' יעל משעני סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 104

הקורס מאמץ את ההנחה שייצור (production) ועיבוד (processing) ביטויים לשוניים מתבצעים
באמצעות אותם כלים חישוביים (Computational tools). אם כך, הרי שניתן ללמוד מקשיי עיבוד
(processing difficulties) על אופן פעולתה של המערכת החישובית. בחלקו הראשון של הקורס, נתרכז
במבנים המעוררים קושי


לסילבוס המלא
תר' תחביר מתקדמים (תרגיל) 0627.2117
03
גב' יבגניה בירגר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 107

הקורס מאמץ את ההנחה שייצור (production) ועיבוד (processing) ביטויים לשוניים מתבצעים
באמצעות אותם כלים חישוביים (Computational tools). אם כך, הרי שניתן ללמוד מקשיי עיבוד
(processing difficulties) על אופן פעולתה של המערכת החישובית. בחלקו הראשון של הקורס, נתרכז
במבנים המעוררים קושי


לסילבוס המלא

תחום: שיח

מסגרת 620

המטפורה בשפה, בספרות, באמנות ובשיח הפוליטי (סמינר) 0680.5101
01
פרופ' ישעיהו שן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 262

.

המטפורה בשפה, בספרות, ובאמנות:

הקורס יציג וינתח מספר גישות מודרניות במחקר המטפורה, בתורת הספרות, בפילוסופיה, בלשנות, אמנות, בשיח הפוליטי, ובחשיבה החינוכית.

1. מהי מטפורה: האם היא תופעה לשונית או תופעה מושגית.
2. מהן הפונקציות העיקריות של המטפורה?
3. המטפורות שאנו


לסילבוס המלא
מבוא לפרגמטיקה (שיעור) 0627.2189
01
פרופ' מירה אריאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 ווב ‏ 001
פרופ' מירה אריאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 103

נושאי הקורס הם הנושאים הקלאסיים בתחום הפרגמטיקה, כלומר הסברים חוץ-לשוניים לתופעות לשוניות בפרט ותקשורתיות בכלל: פעולות דיבור(speech acts)עקרון שיתוף הפעולה של גרייס, פונקציות תקשורתיות של מבנים תחביריים שונים, סימון של מידע נתון לעומת חדש, הבסיס התקשורתי של הדקדוק הפורמלי, ועוד. תובחן פרגמטיקה


לסילבוס המלא
יסודות הפרוזודיה (שיעור) 0680.1004
01
ד"ר עינת ברעם אשל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 282

במרכז הקורס נידונה שיטת השקילה הטוני-סילאבית של השירה העברית המודרנית (בהברה הספרדית והאשכנזית). הלומדים בו מתוודעים אל שורה של מושגי יסוד מתחום הפרוזודיה ורוכשים מיומנות בזיהוי ובהגדרת סכמות חריזה ומשקל.

ד"ר עידית עינת-נוב
מטרתו העיקרית של הקורס היא לימוד שיטת המשקל של השירה


לסילבוס המלא
ממשק לשוני-חוץ לשוני (פרו"ס) 0627.2220
01
פרופ' מירה אריאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 ווב ‏ 103
פרופ' מירה אריאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 ווב ‏ 103


לסילבוס המלא

תחום: פילוסופיה של הלשון

מסגרת 620

קורסים מתואר ראשון

פילוסופיה של הלשון - שיעור המשך (שיעור) 0618.2401
01
ד"ר אלי דרזנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 278

בשיעור זה נעסוק באופן מעמיק במספר נושאים מרכזיים בפילוסופיה של הלשון. בלב הקורס יעמוד הדיון בשאלת המשמעות הלשונית: מהי משמעות זו, ומדוע למבעינו ישנה המשמעות שאנו מורגלים לייחס להם. נקשור דיון זה למספר סוגיות סמנטיות קונקרטיות, כגון שאלת ההצבעה, הויכוח בנוגע להבדל (אם יש כזה) בין משמעות מילולית


לסילבוס המלא
תרגיל צמוד לנ"ל - לשון (תרגיל) 0618.2402
01
מר ליאור צור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 319
מבוא לפילוסופיה של הלשון (שיעור) 0618.1015
02
ד"ר דנה ריזנפלד סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 144

המבוא לפילוסופיה של הלשון מציג סוגיות יסוד בתחום אשר הפך למרכזי ביותר בעיסוק הפילוסופי המודרני. לאחר הצגת השאלה "מהי פילוסופיה של הלשון?" ולאחר הבהרת הגבולות בינה לבין לימודי לשון אחרים, יטופלו נושאים קלאסיים בפילוסופיה של הלשון במאה ה-20 (עפ"י סדר היסטורי-כרונולוגי).
תכנית הקורס עפ"י


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה פילוסופית** (שיעור) 0618.1010
02
מר רן לנצט סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 278

מטרת הקורס היא להעמיק ולהרחיב את היכרות התלמידים עם תחשיב הפרדיקטים מסדר ראשון, וכן לסקור מספר נושאים נוספים מתחום הלוגיקה, אשר לא נדונו בקורס המבוא הכללי. בין הנושאים שיטופלו בקורס: מושגי-יסוד בתורת הקבוצות; תחשיב הפרדיקטים מסדר ראשון עם זהות, כולל מערכת הוכחה וסמנטיקה; לוגיקות מודאליות


לסילבוס המלא
פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות) (שיעור) 0659.4613
01
פרופ' מנחם פיש סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 281

הקורס יבקש להוודע מקרוב אל המסורת האנליטית בפילוסופיה של המדע, ולעמוד על כוחה ועל מגבלותיה. נעשה זאת תוך עיון קרוב בשלושה אספקטים פילוסופיים בעייתיים של הפעילות המדעית באשר היא: (א) הבעייתיות הכרוכה בניתוח מה שמוענק להשערה על ידי תוצאה חיובית של מבחן אמפירי, (ב) הבעייתיות כרוכה בבירור וניתוח


לסילבוס המלא

קורסים מתואר שני

תחום: מחקר אמפירי

מסגרת 620

המטפורה בשפה, בספרות, באמנות ובשיח הפוליטי (סמינר) 0680.5101
01
פרופ' ישעיהו שן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 262

.

המטפורה בשפה, בספרות, ובאמנות:

הקורס יציג וינתח מספר גישות מודרניות במחקר המטפורה, בתורת הספרות, בפילוסופיה, בלשנות, אמנות, בשיח הפוליטי, ובחשיבה החינוכית.

1. מהי מטפורה: האם היא תופעה לשונית או תופעה מושגית.
2. מהן הפונקציות העיקריות של המטפורה?
3. המטפורות שאנו


לסילבוס המלא
סמינריון: רכישת הפונולוגיה (סמינר) 0627.3233
01
ד"ר גלית אדם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 ווב ‏ 401

הסמינר עוסק בסוגיות הקשורות לרכישת שפת אם מנקודת מבטן של שתי תיאוריות מרכזיות בפונולוגיה: פונולוגיה פרוזודית ותיאוריית האופטימאליות. נבחן תהליכים ותופעות ברכישת שפה החל מהפקת המילים הראשונות, ההתפתחות הפרוזודית ורכישת המורפולוגיה והתחביר. נדון בהנחות של המודלים התיאורטיים לאור נתונים מרכישת שפה


לסילבוס המלא
רכישת שפה (פרו"ס) 0627.2114
01
ד"ר אירנה בוטויניק רתם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 002
ד"ר אירנה בוטויניק רתם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 103

בהינתן מורכבותה של כל שפת אנוש, רכישת שפת-אם יכולה בקלות להיחשב כהישג האינטלקטואלי המרשים ביותר של בן-אדם בימי חייו. העובדה שלהישג זה יש 100% הצלחה היא רק אחת מהעובדות המתמיהות שקשורות לתהליך רכישת השפה.
בתחילת הקורס נכיר את סימני הדרך אותם עוברים כל הילדים בדרכם לרכישת שפת אמם ונעמוד על


לסילבוס המלא
תודעה, קשב וחקר המוח א' (שיעור) 1071.4737
01
ד"ר לאמי דומיניק סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 שרת ‏ 214
תפיסה וקשב א' (שיעור) 1071.4390
01
פרופ' צאל יהושע סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 שרת ‏ 236
זיכרון אנושי א' (שיעור) 1071.5519
01
פרופ' גושן גוטשטין י סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 שרת ‏ 214
תודעה , קשב וחקר המוח ב (שיעור) 1071.4734
01
ד"ר לאמי דומיניק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 שרת ‏ 214
השפעת הזיכרון על הקשב (סמינר) 1071.4738
01
ד"ר לאמי דומיניק שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 נפתלי ‏ 104
קשב וארגון קוגניטיבי ב' (שיעור) 1071.4706
01
פרופ' אלגום דניאל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 נפתלי ‏ 106
תפיסה ופסיכופיזיקה א' (שיעור) 1071.4715
01
פרופ' אלגום דניאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 נפתלי ‏ 106
סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותיים והקוגניטיביים (שיעור) 1071.4644
01
פרופ' יואל דפנה שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 שרת ‏ 214
נוירופסיכולוגיה של רגשות (שיעור) 1071.4810
01
פרופ' מינץ מתתיהו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 נפתלי ‏ 106

ניתן לבחור קורסים הניתנים במסגרת החוגים ל"היבטים התפתחותיים

צירוף 1 - בלשנות תיאורטית + שיח

צירוף 2 - פילוסופיה של הלשון + בלשנות תיאורטית

צירוף 3 - שיח + מחקר אמפירי

צירוף 4 - פילוסופיה של הלשון + מחקר אמפירי

צירוף 5 בלשנות תיאורטית + מחקר אמפירי

צירוף 6 פילוסופיה של הלשון + שיח

שיעורי השלמה

מסגרת 625

השלמה בסיסית

יסודות הסמנטיקה הפורמלית (פרו"ס) 0627.2177
01
ד"ר נירית קדמון סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 103
ד"ר נירית קדמון סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 103

קורס זה הוא הראשון בקבוצה של קורסים שמטרתם להעניק הכרות מעמיקה עם תחום הסמנטיקה הפורמלית של שפה טבעית ולפתח את יכולתו/ה של התלמיד/ה לעסוק במחקר עצמאי בתחום זה. הקורס משלב (א) הקניית כלים פורמאליים בסיסיים הדרושים לעיסוק בסמנטיקה, ו – (ב) דיון במספר נושאים מרכזיים בסמנטיקה של שפה טבעית. בגלל


לסילבוס המלא
תר' יסודות הסמנטיקה הפורמלית (תרגיל) 0627.2177
02
גב' הדס קוטק סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 277

קורס זה הוא הראשון בקבוצה של קורסים שמטרתם להעניק הכרות מעמיקה עם תחום הסמנטיקה הפורמלית של שפה טבעית ולפתח את יכולתו/ה של התלמיד/ה לעסוק במחקר עצמאי בתחום זה. הקורס משלב (א) הקניית כלים פורמאליים בסיסיים הדרושים לעיסוק בסמנטיקה, ו – (ב) דיון במספר נושאים מרכזיים בסמנטיקה של שפה טבעית. בגלל


לסילבוס המלא
מבוא לחקר השיח (שיעור) 0627.2002
01
פרופ' רחל גיורא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 ווב ‏ 103
פרופ' רחל גיורא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 ווב ‏ 103

הקורס יעסוק בבעיות המרכזיות הנדונות בחקר השיח. מושג השיח מתייחס לכל מיני טקסטים, בין אם הם כתובים (כמו מאמר) או מדוברים (כמו שיחה). שאלות כמו תקינות השיח (קוהורנטיות), מבנה השיח (האינפורמטיבי, הסיפורי, הבדיחה, וכו') יתבררו מפרספקטיבה קוגניטיבית. ייעשה נסיון להסביר את מבנה הטקסט כמשקף תהליכי


לסילבוס המלא
מבוא לבלשנות (שיעור) 0627.1010
01
גב' איה מלצר, מר ליאור לקס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 282

הקורס מציג את אפיקי המחקר בתחום הבלשנות המודרנית. בתחילת הקורס נגדיר את הנחות היסוד של הבלשנות המודרנית ואת מטרותיה. במהלך הקורס נכיר את תחומי המחקר השונים שהיא כוללת: תחביר העוסק במבנה המשפט, סמנטיקה - במשמעות היחידות שמרכיבות את המשפט ומשמעות המשפט כולו, פרגמטיקה - במשמעות ביחס להקשר,


לסילבוס המלא
תר' מבוא לבלשנות (תרגיל) 0627.1011
02
גב' שיר גבעוני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 103
תר' מבוא לבלשנות (תרגיל) 0627.1011
03
מר אורן רונן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 104
תר' מבוא לבלשנות (תרגיל) 0627.1011
04
מר ארי דרוקר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 104
פונטיקה (שיעור) 0627.1120
01
מר אוון גרי כהן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 281
מר אוון גרי כהן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 281
פונטיקה היא המדע החוקר את הפקת הדיבור ותפיסתו. הקורס יעסוק בפונטיקה חיתוכית (הפקת דיבור) ופונטיקה אקוסטית (התכונות הפיזיקליות של הדיבור) וילמדו בו הנושאים הבאים: כיצד נוצרים ההגיים השונים (עיצורים ותנועות) ומהם תכונותיהם ואפיוניהם, מהן פונמות, כיצד משפיעים הגיים סמוכים זה על זה. כמו כן, תילמד שיטת

לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (שיעור) 0618.1012
01
ד"ר דנה ריזנפלד סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 223

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
02
מר ספי קופרמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
03
מר נדב מסחרי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
04
מר מרדכי זיס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10-8 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
05
גב' אנדריה-אווה אפשטיין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
06
מר רועי פורת סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
07
מר רועי פורת סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
08
גב' קרן שחר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 319א

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
09
מר קיינן מריאסין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
10
מר ליאור צור סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא לסמנטיקה (שיעור) 0627.1142
01
ד"ר נירית קדמון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 001
ד"ר נירית קדמון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 001

מבוא איטי למדי (אם כי מעמיק למדי) לסמנטיקת-תנאי-אמת


לסילבוס המלא
ת' למבוא לסמנטיקה (תרגיל) 0627.1142
02
מר יובל פינטר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 103

מבוא איטי למדי (אם כי מעמיק למדי) לסמנטיקת-תנאי-אמת


לסילבוס המלא
ת' למבוא לסמנטיקה (תרגיל) 0627.1142
03
גב' הדס קוטק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 205

מבוא איטי למדי (אם כי מעמיק למדי) לסמנטיקת-תנאי-אמת


לסילבוס המלא
ת' למבוא לסמנטיקה (תרגיל) 0627.1142
04
גב' הדס קוטק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 106

מבוא איטי למדי (אם כי מעמיק למדי) לסמנטיקת-תנאי-אמת


לסילבוס המלא
יסודות הבלשנות התיאורטית (שיעור) 0627.1050
01
גב' איה מלצר, מר ליאור לקס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 281

הקדמה וחזרה: מהי בלשנות תיאורטית?
- מושאי המחקר ודרכי המחקר של הבלשנות התיאורטית לעומת אלו של הבלשנות המסורתית
- אמפיריציזם ורציונאליזם במדע ובבלשנות בפרט
- הנחת מולדות הידע הלשוני והסיבות לה
- דרישות תקיפות מהתיאוריה הבלשנית

המערכת החישובית (תחביר): התחלת בניית


לסילבוס המלא
פונולוגיה מתחילים (שיעור) 0627.1022
01
פרופ' אותי בת-אל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 ווב ‏ 001
פרופ' אותי בת-אל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 ווב ‏ 001

הקורס מקנה כלים תאורטיים ופורמליים לניתוח פונולוגי במסגרת התאוריה הגנרטיבית הסטנדרטית. במהלך הקורס נעסוק בניתוח תופעות פונולוגיות בשפות שונות, ובאמצעותן נבחן את הידע הלשוני של דוברים לגבי תכוניות, הגהים, הברות, הטעמה וכו'.

חקר השפות השונות יאפשר לנו לראות את המשותף בין השפות ולהעלות


לסילבוס המלא
ת' יסודות הבלשנות התיאורטית (תרגיל) 0627.1050
02
מר ארי דרוקר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10-8 רוזנברג ‏ 102

הקדמה וחזרה: מהי בלשנות תיאורטית?
- מושאי המחקר ודרכי המחקר של הבלשנות התיאורטית לעומת אלו של הבלשנות המסורתית
- אמפיריציזם ורציונאליזם במדע ובבלשנות בפרט
- הנחת מולדות הידע הלשוני והסיבות לה
- דרישות תקיפות מהתיאוריה הבלשנית

המערכת החישובית (תחביר): התחלת בניית


לסילבוס המלא
ת' יסודות הבלשנות התיאורטית (תרגיל) 0627.1050
03
מר ברונו ניסנבוים סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 107

הקדמה וחזרה: מהי בלשנות תיאורטית?
- מושאי המחקר ודרכי המחקר של הבלשנות התיאורטית לעומת אלו של הבלשנות המסורתית
- אמפיריציזם ורציונאליזם במדע ובבלשנות בפרט
- הנחת מולדות הידע הלשוני והסיבות לה
- דרישות תקיפות מהתיאוריה הבלשנית

המערכת החישובית (תחביר): התחלת בניית


לסילבוס המלא
ת' יסודות הבלשנות התיאורטית (תרגיל) 0627.1050
04
גב' דנה עידן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 106

הקדמה וחזרה: מהי בלשנות תיאורטית?
- מושאי המחקר ודרכי המחקר של הבלשנות התיאורטית לעומת אלו של הבלשנות המסורתית
- אמפיריציזם ורציונאליזם במדע ובבלשנות בפרט
- הנחת מולדות הידע הלשוני והסיבות לה
- דרישות תקיפות מהתיאוריה הבלשנית

המערכת החישובית (תחביר): התחלת בניית


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה של הלשון (שיעור) 0618.1015
02
ד"ר דנה ריזנפלד סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 144

המבוא לפילוסופיה של הלשון מציג סוגיות יסוד בתחום אשר הפך למרכזי ביותר בעיסוק הפילוסופי המודרני. לאחר הצגת השאלה "מהי פילוסופיה של הלשון?" ולאחר הבהרת הגבולות בינה לבין לימודי לשון אחרים, יטופלו נושאים קלאסיים בפילוסופיה של הלשון במאה ה-20 (עפ"י סדר היסטורי-כרונולוגי).
תכנית הקורס עפ"י


לסילבוס המלא

מבואות המשך

רכישת שפה (פרו"ס) 0627.2114
01
ד"ר אירנה בוטויניק רתם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 002
ד"ר אירנה בוטויניק רתם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 103

בהינתן מורכבותה של כל שפת אנוש, רכישת שפת-אם יכולה בקלות להיחשב כהישג האינטלקטואלי המרשים ביותר של בן-אדם בימי חייו. העובדה שלהישג זה יש 100% הצלחה היא רק אחת מהעובדות המתמיהות שקשורות לתהליך רכישת השפה.
בתחילת הקורס נכיר את סימני הדרך אותם עוברים כל הילדים בדרכם לרכישת שפת אמם ונעמוד על


לסילבוס המלא

עמוד זה מתוחזק על ידי גליה בהט This page is maintained by Galia Bahat הצהרה Disclaimer