קורסי פסיכולוגיה ופסיכואנליזה בראי מדעי-הרוח

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ פסיכולוגיה ופסיכואנליזה בראי מדעי הרוח (מסגרת 171)

שיעורי חובה:

0662125101 - הפגיעה השלישית - דמות האדם בראי הפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
ד"ר יוסף טריאסטסמסטר א'שיעורד'14:00-16:00ווב001
0662110301 - הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות (תאריך בחינה)
ד"ר גדי אלוןסמסטר א'שיעורה'14:00-16:00גילמן282
0662112101 - מושגי יסוד בפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
מר רענן שנירסמסטר ב'שו"תב'10:00-12:00גילמן326

שיעורי בחירה (לאחר השלמת שיעורי החובה):

0662124801 - יחסים בין-אישיים בקבוצה (תאריך בחינה)
גברת ליאור גולסמסטר א'תרגילא'16:00-18:00גילמן455
0662111501 - מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראלית (תאריך בחינה)
מר יובל גוז'נסקיסמסטר א'שיעורג'08:30-10:00גילמן326
0662101901 - ילדות בעת העתיקה: ייצוגי ילדות במיתולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר מעין מזורסמסטר א'שו"תג'10:00-12:00גילמן277
**נחשב גם כשו"ת לפיתוח מיומנויות למידה
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורא'16:00-18:00גילמן326
0662146801 - זעם, אהבה, תוגה וגעגוע: רגשות בשפה ובתרגום (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר א'שיעורב'08:00-10:00גילמן307
0662205201 - משמעות בחיים: היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים (תאריך בחינה)
ד"ר תמר אילת-יגוריסמסטר א'שיעורב'16:00-18:00גילמן326
0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד (תאריך בחינה)
ד"ר יעל דרסמסטר א'שיעורב'18:00-20:00גילמן282
ד"ר יעל דרסמסטר א'שיעורד'16:00-18:00גילמן282
0662115401 - צדק חברתי ואי שוויון בישראל? דילמות סוציולוגיות בראי החברה ב (תאריך בחינה)
גב' בנימין שלומיתסמסטר א'שיעורד'10:00-12:00גילמן279
0680312401 - פואטיקת האיפוק של עגנון: משפחות לא מאושרות (תאריך בחינה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר א'שיעורב'10:00-12:00גילמן277
0621117501 - אהבה ומוות בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורד'10:00-12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0690222301 - הורים וילדים במקרא ובעולם הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'שיעורד'12:00-14:00רוזנברג102
0680314201 - ארוס, גבריות, למדנות ומיניות מספרות המדרש ועד זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר צחי וייססמסטר א'שיעורב'14:00-16:00גילמן361
0608100301 - תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורג'12:00-14:00גילמן282
0618265101 - סוליפסיזם, הופעת האחר והמרחב הבינאישי (תאריך בחינה)
גב' מירב אלמוגסמסטר א'שיעורא'12:00-14:00גילמן362
0618287501 - גישות לא רדוקציוניסטיות בפילוסופיה של התודעה (תאריך בחינה)
מר ארז פירטסמסטר א'שיעורב'14:00-16:00גילמן362
0618285701 - המפגש עם האחר: חוויה ומשמעות בפילוסופיה ובפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנען
ד"ר בועז שלגי
סמסטר א'שיעורג'16:00-18:00גילמן281
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורג'10:00-12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0680203901 - מבוא לפסיכואנליזה וספרות (תאריך בחינה)
ד"ר איריס מילנרסמסטר א'שיעורג'10:00-12:00גילמן281
0680202401 - מאה שנים של תלישות (תאריך בחינה)
ד"ר עינת ברעם אשלסמסטר א'שיעורד'14:00-16:00גילמן277
0680311601 - פסיכואנליזה, מגדר וספרות: תיאוריה ופרשנות (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורה'14:00-16:00גילמן279
0618298901 - הפילוסופיה של הילד (תאריך בחינה)
מר אהד זהביסמסטר א'שיעורה'14:00-16:00גילמן221
0687242001 - נשים מגדר ומיניות בסין (תאריך בחינה)
גב' סמדר וינטרסמסטר א'שיעורה'14:00-16:00גילמן278
0618201601 - בין אמת לסבל בפילוסופיה ובפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
גב' דפנה בן צביסמסטר ב'שיעורא'10:00-12:00גילמן305
0680303801 - זהות והתחזות (תאריך בחינה)
ד"ר עמליה זיוסמסטר ב'שיעורא'12:00-14:00גילמן278
0618202901 - הגוף בפילוסופיה (תאריך בחינה)
גב' רונה כהןסמסטר ב'שיעורד'14:00-16:00גילמן361
0618221901 - נרטיבים של חופש בפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'שיעורד'14:00-16:00גילמן280
0608320001 - גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער** (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורד'16:00-18:00רוזנברג001
0662211301 - ז'אן פול סארטר: השאלה היהודית בראי הפילוסופיה של הקיום (תאריך בחינה)
ד"ר אלי שיינפלדסמסטר ב'שיעורג'14:00-16:00גילמן281
0662206201 - התבוננות אינטגרטיבית במושג החרדה (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה ראובןסמסטר ב'שיעורב'08:00-10:00גילמן281
0662206901 - נרטיבים של ילדות יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורא'12:00-14:00גילמן221
0662201001 - מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה (תאריך בחינה)
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורא'10:00-12:00גילמן326
0662176301 - האדם הדיגיטלי: גוף, זהות ותודעה בחברת הרשת (תאריך בחינה)
ד"ר ערן פישרסמסטר ב'שיעורב'18:00-20:00גילמן326
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר ב'שיעורג'12:00-14:00רוזנברג001
0608113601 - מבוא לנרטולוגיה: מחשבות על סיפורים** (תאריך בחינה)
פרופ' חנה נוהסמסטר ב'שיעורד'14:00-16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0687240201 - נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפררסמסטר ב'שיעורב'10:00-12:00גילמן281
0687214601 - אלים שדים ואבות בדת הסינית (תאריך בחינה)
ד"ר עודד אבטסמסטר ב'שיעורב'12:00-14:00רקנאטי407
0662113201 - היחיד בתרבות היהודית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר תמר אילת-יגוריסמסטר ב'שו"תב'14:00-16:00גילמן221
**נחשב גם כתרגיל לפיתוח מיומנויות למידה
0662115701 - מודרניזם, אנטי-מודרניזם ופוסט מודרניזם (תאריך בחינה)
מר גלעד מלצרסמסטר ב'שיעורד'08:00-10:00גילמן326
0662205701 - מחרדה לאופוריה: החברה הישראלית ומלחמת ששת הימים (תאריך בחינה)
ד"ר אלון גןסמסטר ב'שיעורג'12:00-14:00גילמן326
0680310401 - סכיזואנליזה (תאריך בחינה)
מר אהד זהביסמסטר ב'שיעורד'10:00-12:00גילמן220
0690228101 - החלום ושברו: על חלומות וחולמים במקרא ובמזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אורן בידרמןסמסטר ב'שיעורד'14:00-16:00רוזנברג002
0690271701 - סיפוריו של ר' נחמן מברסלב (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר ב'שיעורב'14:00-16:00גילמן280
0680204401 - יונה וולך בתרבות הישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר לילי רתוקסמסטר ב'שיעורב'14:00-16:00רוזנברג102
ד"ר לילי רתוקסמסטר ב'שיעורה'14:00-16:00רוזנברג102
0687240201 - נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפררסמסטר ב'שיעורב'10:00-12:00גילמן281
0687214601 - אלים שדים ואבות בדת הסינית (תאריך בחינה)
ד"ר עודד אבטסמסטר ב'שיעורב'12:00-14:00רקנאטי407
0687207801 - "מה זאת אהבה? ספרות רומנטית בסין המסורתית" (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר שחרסמסטר ב'שיעורב'14:00-18:00דן-דוד101
0687243001 - הנערה שהפכה לבובת אבני-חן: טרנספורמציות, נשיות, ומחשבה יוצרת (תאריך בחינה)
ד"ר מיה טבת דייןסמסטר ב'שיעורב'12:00-14:00גילמן306
0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'16:00-18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**או
0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורג'12:00-14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618200701 - פילוסופיה של הפסיכולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר ארנון כהןסמסטר ב'שיעורב'12:00-14:00גילמןא317
**תנאים מקדימים: מבוא לתורת ההכרה ומטאפיזיקה
0693200501 - אפריקה בין רפואה מסורתית לרפואה מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר אניטה נודלמןסמסטר א'שיעורא'12:00-14:00גילמן277

קורסים מפקולטות אחרות

**הרישום ייעשה רק לאחר השלמת שיעורי החובה
**תלמידי שנה ב'-ג' רשאים לבחור קורס אחד בלבד
**קורס מלווה בצפייה בסרט שקול ל-2 ש"ס
1009182001 - מבוא לפסיכולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר בן-שפר גדסמסטר א'שו"תב'12:00-14:00נפתלי110
ד"ר בן-שפר גדסמסטר א' ד'14:00-16:00נפתלי003 אולם זאב סגל
**או
1009182002 - מבוא לפסיכולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר פלייסיג דידהסמסטר ב'שו"תב'16:00-18:00נפתלי004
ד"ר פלייסיג דידהסמסטר ב' ה'08:30-10:00נפתלי004
1071290701 - מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' לאמי דומיניקסמסטר א'שיעורג'14:00-16:00נפתלי001
1071112101 - פסיכולוגיה פיזיולוגית א' (תאריך בחינה)
ד"ר מוכמל רועיסמסטר א'שיעורה'14:00-16:00נפתלי101
1071112102 - פסיכולוגיה פיזיולוגית א' (תאריך בחינה)
ד"ר מוכמל רועיסמסטר א'שיעורה'16:00-18:00נפתלי101
1071281501 - פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי (תאריך בחינה)
פרופ' קלר יחיאלסמסטר א'שיעורג'08:30-10:00נפתלי101
**או
1071281502 - פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי (תאריך בחינה)
פרופ' קלר יחיאלסמסטר א'שיעורג'10:00-12:00נפתלי101

לתלמידים מתקדמים

1071112201 - פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' (תאריך בחינה)
פרופ' בן-אליהו שמגרסמסטר ב'שיעורג'08:00-10:00גילמן223 (אולם ברגר)
1071290401 - מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית (תאריך בחינה)
ד"ר גוטמן עידיתסמסטר ב'שיעורב'08:00-10:00נפתלי101
1071290402 - מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית (תאריך בחינה)
ד"ר גוטמן עידיתסמסטר ב'שיעורב'10:00-12:00נפתלי101
1071281601 - פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי (תאריך בחינה)
ד"ר שנבל נוריתסמסטר ב'שיעורה'14:00-16:00דן-דוד205
**או
1071281602 - פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי (תאריך בחינה)
ד"ר שנבל נוריתסמסטר ב'שיעורב'14:00-16:00נפתלי101
1071232801 - "כחול זה צבע של בנים"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר** (תאריך בחינה)
פרופ' יואל דפנהסמסטר ב'שיעורג'10:00-12:00נפתלי101
1041260501 - יסודות הפסיכולוגיה החברתית- עודכן 24.1.13 (תאריך בחינה)
פרופ' רהב גיוראסמסטר ב'שו"תד'15:00-18:00נפתלי210
1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' חזן חייםסמסטר א'שיעורד'08:30-10:00נפתלי001
1041110102 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' חזן חייםסמסטר א'שיעורד'16:00-18:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1041110103 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' יוסופוב טניהסמסטר א'תרגילב'12:00-14:00נפתלי205
1041110104 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' ברונשטיין דניאלסמסטר א'תרגילג'08:30-10:00נפתלי105
1041110105 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר ניסנבוים סיניסמסטר א'תרגילג'08:30-10:00נפתלי104
1041110106 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר טובי עומריסמסטר א'תרגילג'10:00-12:00נפתלי314
1041110107 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' ברונשטיין דניאלסמסטר א'תרגילג'16:00-18:00נפתלי204
1041110108 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר ניסנבוים סיניסמסטר א'תרגילה'08:30-10:00נפתלי104
1041261401 - רפואה וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר מזרחי נסיםסמסטר ב'שו"תג'09:00-12:00נפתלי210
1085261801 - גברים גבריות והתבגרות בתקשורת הפופולארית (תאריך בחינה)
ד"ר פדבה גלעדסמסטר ב'שיעורה'10:00-12:00נפתלי204
0851615501 - נוירו -אסתטיקה וקולנוע: הבטחות וסייגים (תאריך בחינה)
מר רז גלסמסטר ב'שיעורד'10:00-12:00קיקואין01
0851861201 - היצ'קוק (תאריך בחינה)
ד"ר כהן רז אודיהסמסטר א'שיעורא'12:00-16:00מכסיקו209
0851616401 - פדרו אלמודובר והפרדוקס של הומניזם פוסט-מודרני (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'שיעורה'14:00-16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851669201 - דרמה ישראלית בטלוויזיה (תאריך בחינה)
ד"ר חרל"פ איתיסמסטר א'שיעורג'18:00-20:00מכסיקוא206
0851616201 - וודי אלן ופסיכופתולוגיה של הזוגיות (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר ב'שיעורה'14:00-16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851610801 - זיכרון, בידור ומדיה פופולארית (תאריך בחינה)
ד"ר ערב דןסמסטר ב'שיעורא'12:00-14:00קיקואין01

סמינריונים

תנאי קדם: השלמת כל שיעורי החובה

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

ציון חיובי בתרגיל לפיתוח מיומנויות למידה

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

ד"ק בחוג להיסטוריה - שו"ת או מבוא בתקופה

0662311101 - פסיכואנליזה וסביבתה: הדהוד והבנייה** (תאריך בחינה)
ד"ר מנדלוביץ שלמהסמסטר א'סמינרה'14:00-16:00גילמן320
0861405101 - מבטים מסוכנים: ראייה נראות ועצמה (תאריך בחינה)
ד"ר מלכא ליאורהסמסטר א'סמינרד'10:00-14:00מכסיקו212
0662310201 - קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה** (תאריך בחינה)
ד"ר ערן רולניק סמסטר ב'סמינרד'14:00-16:00גילמןא319
0662310401 - הכל אודות אבא: ייצוגי אבהות בספרות הילדים (תאריך בחינה)
ד"ר עינת ברעם אשלסמסטר ב'סמינרד'12:00-14:00גילמןא319
0697406001 - חומר ורוח - משמעויות רוחניות של ידע ביולוגי (תאריך בחינה)
ד"ר רונית רותםסמסטר ב'סמינרג'12:00-14:00גילמן261
0618385701 - הדיאלוג הפילוסופי כמעצב סגנון חיים (תאריך בחינה)
פרופ' נתנאל לאורסמסטר ב'סמינרד'08:00-12:00גילמן319
0618355601 - רגשות (תאריך בחינה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'סמינרא'14:00-16:00גילמןא319
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'סמינרד'14:00-16:00גילמןא319
0618318201 - תודעה עצמית (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר ב'סמינרג'14:00-18:00גילמן262
0618357201 - סליחה, כפרה, קורבן (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'סמינרג'14:00-16:00ווב103
0659248001 - דמיון, בדיה, וסיפור: הדיון העכשווי בפילוסופיה של הנפש ובמדעי (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרב'14:00-18:00גילמן279
0659243101 - רגשות ושיפוט מוסרי: הסנטימנטליזם החדש (תאריך בחינה)
פרופ' חוה יבלונקה
ד"ר אהוד לם
סמסטר ב'סמינרב'14:00-18:00גילמן449
0621322501 - תולדות הגוף המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרב'16:00-18:00גילמן449
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרה'16:00-18:00גילמן449
0621241301 - היחיד בקונפליקט עם החברה (תאריך בחינה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר ב'סמינרד'10:00-14:00גילמן304
0690326601 - חיי הנפש והיבטים פסיכולוגיים בספרות המקראית (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'סמינרא'10:00-12:00רוזנברג208
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'סמינרג'10:00-12:00רוזנברג208
0680403001 - מבט מהשוליים: נראטיב ילדי (תאריך בחינה)
ד"ר איריס מילנרסמסטר א'סמינרג'14:00-16:00גילמן262
ד"ר איריס מילנרסמסטר א'סמינרה'14:00-16:00גילמן262
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח