ידיעון הפקולטה נועד, מעצם הגדרתו, להיות קובץ שימושי: הוא מכיל את המידע הנחוץ בדבר הסדרים והכללים הנהוגים באוניברסיטה, את תיאור מבנה הפקולטה ומוסדותיה, וכן פרטים על כל חוג וחוג – סדרי הלימודים, רשימת המורים, רשימת הקורסים ועוד.

      אולם בקריאה אחרת ניתן לראות את הידיעון כמפת דרכים האמורה להוביל אותנו אל המחוזות ואל האתרים הקסומים שמהם מורכבת הפקולטה למדעי הרוח ואל העושר הרוחני הגנוז בכל אחד מהם: בעמוד מסוים בידיעון מוצע לכם קורס על המשוררים האנגלים ייטס ואליוט, ובעמוד אחר עולה שמו של הפילוסוף הגרמני הגל. החוג להיסטוריה של עם ישראל מזמין אתכם לקורס על ארון הספרים היהודי, ובחוג ללימודי מזרח אסיה מלמדים על ארצות ועל תרבויות הרחוקות מאתנו מרחק גאוגרפי רב – סין, יפן והודו. כנגד זה, יש חוגים שהם מבחינתנו השער לאזור שאנו חיים בו – כמו החוגים להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה והחוג ללימודי הערבית והאסאלם. היסטוריה של אירופה, של ארצות-הברית ושל אמריקה הלטינית ניתן ללמוד בחוג להיסטוריה כללית. יש לנו עוד חוגים ללימודי התרבות העברית, ללימודי צרפת, ללימודים קלאסיים, לבלשנות (ועדיין לא מניתי את כולם), שכל אחד מהם הוא עולם מלא שאנחנו נקראים להיכנס אל  נבכיו. בלימודי התואר השני אנו מציעים, מלבד כל חוגי הלימוד, גם תכניות לימוד מיוחדות, בין-תחומיות.

      מאות תלמידים חדשים מצטרפים מדי שנה בשנה אל אוכלוסיית הפקולטה למדעי הרוח, בצד האלפים שכבר לומדים בה; חלקם תלמידים העושים את כל זמנם במסגרת הפקולטה, וחלקם תלמידים שבחרו ללמוד בצד הפקולטה הזאת גם בפקולטה נוספת – בין בתחומים של חברה ואמנויות ובין בתחום המדעים המדויקים. אלה כמו אלה מבטאים את הצורך העמוק הקיים בקרב חלק לא מבוטל מן הסטודנטים להכיר את רוח האדם, את תולדותיו, את הגותו ואת הטקסטים המרכזיים שנוצרו במרוצת הדורות בהקשרים היסטוריים ותרבותיים שונים. למותר לומר כי לציבור זה נועד לימים תפקיד רב-ערך בעיצוב החברה והסביבה, שכן מכאן יצמחו המורים, המחנכים, הסופרים, העיתונאים, האינטלקטואלים; מכאן יצמחו אותם שישפיעו באופן מרחיק לכת על התפתחות השפה, על דרכי החשיבה, על זרמי הרוח ועל הערכים המכוננים את חיינו.

      הפקולטה למדעי הרוח גאה בתלמידיה אלה, והיא עושה כל מאמץ לייצר בעבורם מרחב אינטלקטואלי ולימודי שיספק להם את הידע המבוקש ברמה הגבוהה ביותר ובצורה הולמת. תכניות הלימודים מתעדכנות מדי שנה בשנה, ובצד הדברים הקבועים שאי-אפשר בלעדיהם מוצעים בה בכל שנה נושאים חדשים ולפעמים גם תחומי ידע שלא היו בעבר.

      שנת הלימודים תשע"ד נפתחת בתוך תקופה של התאוששות של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל לאחר שנות משבר ממושכות. אף בפקולטה שלנו נפתחו בשנים האחרונות ולקראת השנה הקרובה תכניות ומסלולי לימוד חדשים ייחודיים (למשל: תכנית לימודי דרום אמריקה, תכנית בין-אוניברסיטאית בלימודי אפריקה, תכנית לימודים לתואר שני בארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים, מסלול מצטיינים בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, מסלול בין-תחומי ללימודי תואר שני בישראל הקדום ועוד). כמו-כן, נפתחה תכנית לימודים לתואר ראשון בשפה האנגלית שתהווה מוקד משיכה לסטודנטים מחו"ל. אני מקווה אפוא שכל אחד מאתנו – חברי סגל וסטודנטים כאחד, ותיקים כחדשים – ישכיל לעשות את המאמץ הנדרש כדי שנוכל לקיים סדר לימודים תקין, ושבכוחות משותפים נמשיך לטפח את הידע, את הרעיונות ואת הערכים שהפקולטה הזאת מופקדת עליהם.  

ב ב ר כ ה,

פרופ' אייל זיסר
דקאן הפקולטה

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח