חשוב לדעת

  1. במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון נדרשים תלמידים שיחלו לימודיהם באוניברסיטת תל-אביב בשנת הלימודים תשע"ד להשתתף בקורסים מהתכנית "כלים שלובים" . 
  2. כל התלמידים חייבים להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום שנת לימודיהם הראשונה.
  3. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות לתואר הראשון והשני בשנה"ל תשע"ד
    סמסטר א': יום ג' 13.5.14 י"ג באייר תשע"ד
    סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד' 1.10.14 ז' בתשרי תשע"ה

    לא ניתן לחרוג ממועדים אלה.

  4. משך הלימודים לתואר הראשון הוא שלוש שנים.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח