קורסי מאגר בחירה פקולטטי

תלמידי התואר השני רשאים ללמוד קורסים מחוגים אחרים באישור היועץ האקדמי של  החוג/התכנית.

הרישום לקורסים אלו מתקיים במזכירויות החוגים בהם נלמדים הקורסים (מצ"ב טופס רישום).

רשימת קורסי המאגר:

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי "מאגר" לתלמידי תואר שני

החוג לארכיאולוגיה

0671429501 - מת לחיות: מוות וקבורה כמרחב למשא ומתן תרבותי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רפאל גרינברג
פרופ' שלמה בונימוביץ
סמסטר א'סמינרג'16:00-18:00גילמן261

החוג לבלשנות

0627415001 - דמיון מבני ותפיסתי (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורד'12:00-14:00ווב401

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם

0691491901 - גיאופוליטיקה של מים (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר ב'שו"סג'18:00-20:00יד אבנר 115

החוג להיסטוריה של המזה"ת

0654420601 - הצופיות ואתגרי המודרניות: עיונים במחשבה ובמעשה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'סמינרא'10:00-12:00גילמןא317
ד"ר אירית בקסמסטר א'סמינרד'10:00-12:00גילמןא317
0654520401 - מדע וטכנולוגיה במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירי שפרסמסטר ב'סמינרב'12:00-14:00גילמן450
ד"ר מירי שפרסמסטר ב'סמינרד'12:00-14:00גילמן450

החוג להיסטוריה של עם ישראל

0677408301 - לחימה יהודית, מרי ומרד בשואה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חוי דרייפוססמסטר א'סמינרא'10:00-14:00קרטר203
0677409301 - אנטישמיות, גזענות ו"היהודים" (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'סמינרא'18:00-20:00קרטר202
0677409401 - אנטישמיות, גזענות ו"היהודים" (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'סמינרא'18:00-20:00קרטר202
0677417501 - התרבות ותומכיה בימי הביניים והרנסנס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר א'סמינרא'16:00-18:00רוזנברג209
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר א'סמינרג'16:00-18:00רוזנברג209
0677408401 - ארגון הידע בעת החדשה המוקדמת: הלכה, קבלה, מאגיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלחנן ריינר
ד"ר מעוז כהנא
סמסטר א'סמינרב'10:00-14:00קרטר202
0677408501 - מפא"י, 1968-1930 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מאיר חזןסמסטר א'סמינרב'10:00-14:00קרטר203
0677408601 - להיות אזרחים במדינה החדשה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר א'סמינרג'16:00-20:00קרטר203
0677405501 - ארץ ישראל ובבל - יחסי גומלין ותחרות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יובל שחרסמסטר א'סמינרד'16:00-20:00קרטר202
0677406001 - קדושים ועושי ניסים בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יובל רוטמןסמסטר ב'סמינרא'14:00-18:00קרטר203
0677408801 - סוגיות בחקר האנטישמיות, הלאומיות והגזענות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'סמינרג'12:00-14:00קרטר203
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'סמינרה'12:00-14:00קרטר203
0677409001 - על סף בית המדרש (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00-20:00קרטר203
0677408901 - ביוגרפיה והיסטוריוגרפיה: "מפגש לא שקט" - מאורעות ותהליכים בא (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'סמינרג'14:00-18:00קרטר203
0677409101 - המובלעות המזרחיות: שכונות, מושבים, ערי פיתוח 1998-1948 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ירון צורסמסטר ב'סמינרה'16:00-20:00קרטר203

החוג ללימודי הערבית והאסלאם

0631245601 - סגפנות וצופיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'סמינרד'12:00-14:00ווב501
0631416301 - המערב והאסלאם: עיונים בהגות על ציוויליזציות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אוריה שביטסמסטר ב'סמינרב'16:00-18:00רוזנברג211
ד"ר אוריה שביטסמסטר ב'סמינרב'18:00-20:00רוזנברג212

החוג ללימודי התרבות העברית

0690442101 - לשונו הפואטית של נתן אלתרמן (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00-16:00רוזנברג204
0690430401 - מקורותיה של העברית הקדומה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00-14:00
0690430301 - תחביר העברית המדוברת:מחקר על פי קורפוס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00-18:00רוזנברג107
0690462601 - תחיית האלוהים: תיאולוגיה יהודית לאחר ניטשה והיידיגר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'+ב'סמינרד'10:00-12:00רוזנברג208
0690472001 - אוטוביוגרפיות של מיסטיקנים ביהדות ומחוצה לה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00-14:00רוזנברג208
0690494001 - טומאה וקדושה: בין חז"ל לכת קומראן (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעםסמסטר א'+ב'סמינרד'08:00-10:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690427101 - מבט מחודש על חמש מגילות: תרומת החקר [הפוסט] מודרני (חלק א') (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עתליה ברנרסמסטר א'סמינרב'16:00-18:00רוזנברג204
0690427201 - מבט מחודש על חמש מגילות: תרומת החקר [הפוסט] מודרני (חלק ב') (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עתליה ברנרסמסטר ב'סמינרג'14:00-16:00רוזנברג104
0690427001 - החוק המקראי בין ספרות למציאות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר ב'סמינרב'18:00-20:00רוזנברג208

החוג ללימודים קלאסיים - יוון ורומא

0672322601 - חינוך, תרבות והשכלה גבוהה בעולם הרומי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'סמינרא'10:00-14:00גילמן450
0672328501 - סיבה ותכלית בהיסטוריוגרפיה היוונית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'סמינרב'12:00-14:00גילמן497
ד"ר רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'סמינרה'12:00-14:00גילמן497

החוג לספרות

0680505201 - פסיכואנליזה, מיגדר והשפה הפואטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרא'14:00-16:00גילמן320
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרה'14:00-16:00גילמןא362
0680503901 - פוסטקולוניאליזם וייצוג הערבי בסיפורת העברית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר ב'סמינרב'12:00-14:00רוזנברג211
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר ב'סמינרד'12:00-14:00רוזנברג211
0680512501 - הנוסח הביטחוני: הסיפור העברי והתיאוריה הביטחונית משנות הארבע (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי ש. כהןסמסטר ב'סמינרג'12:00-14:00גילמןא362
ד"ר אורי ש. כהןסמסטר ב'סמינרה'12:00-14:00גילמןא362
0680512601 - ולטר בנימין: קריאות קטנות בספרות הגרמנית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'סמינרב'16:00-20:00גילמןא362

החוג לפילוסופיה

0618483901 - פרקים בפנומנולוגיה של הרוח מאת היגל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'סמינרג'12:00-14:00גילמןא317
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'סמינרה'12:00-14:00גילמןא361

החוג ללימודי צרפת

0625415801 - מהו היומיום? הבטים בינתחומיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דורפמן עירןסמסטר א'סמינרג'10:00-14:00ווב101

התכנית ללימודי מגדר

0607530501 - מגדר בחברות מזרח תיכוניות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר ב'סמינרא'14:00-18:00ווב101
0607540601 - לבן זה לא הכל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'סמינרג'14:00-16:00גילמן320

היחידה למחקר התרבות

0669506901 - טקסטים קלאסיים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר הירש דפנהסמסטר א'סמינרג'16:00-18:00גילמן455
0669506701 - נישואין בין תרבותיים כזירה של תרגום תרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דלית בלוךסמסטר א'סמינרד'14:00-16:00גילמן455
0669508701 - תרבות ומדע כגורמים מרכזיים בייצור מזון וחקלאות: מהאלף ה-13 ל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אריה אלטמןסמסטר ב'סמינרד'16:00-18:00גילמן450
0669507201 - הגוף במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר הירש דפנהסמסטר ב'סמינרד'16:00-18:00גילמןא319
0669508001 - רב תרבותיות, על תרבותיות ומגעים בין תרבויות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יפעת גוטמןסמסטר ב'סמינרג'12:00-16:00גילמן262
0669508501 - רגש, אינטראקציה, זהות (תאריך הגשת עבודה)
מר רותם לשםסמסטר ב'סמינרד'18:00-20:00גילמן455
0669505701 - זהות ופעילות חברתית סביבתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר ב'סמינרג'16:00-20:00גילמןא317
0669505601 - ההבנייה של הזרות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר ב'סמינרד'12:00-16:00גילמן449

לימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה

0688401401 - היבטים קוגניטיביים של שיח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרב'14:00-16:00גילמן450
0688401601 - שפה ומוח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00-14:00דן-דוד101
0688401201 - יסודות הפסיכו-בלשנות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'סמינרב'10:00-14:00גילמן450
0688452001 - אה בה ציגלה מה: על הפרעות בשטף הדיבור מנקודת מבט פסיכובלשנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר א'סמינרד'10:00-12:00גילמן260
0688451001 - תהליכי קריאה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חמוטל קריינרסמסטר ב'סמינרד'10:00-12:00רוזנברג211
0688500001 - הפקת שפה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר ב'סמינרד'14:00-16:00גילמן450
0688401101 - שיטות מחקר בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רמה עמישבסמסטר ב'סמינרב'10:00-14:00ווב401

התכנית למחקר תרבות הילד והנוער

0602612601 - מבית הילדים אל הבית: שלושה דורות של ילדות והורות בקיבוץ (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'סמינרג'14:00-18:00ווב105
0602614901 - צעדים ראשונים: ההיסטוריה של הלידה והינקות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרד'12:00-14:00גילמן497
0602612801 - ספרי לימוד כסוכני תרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרד'08:00-12:00רקנאטי255
 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח